Mynt, mål og vekt i eldre tid

Print Friendly, PDF & Email

 MYNT

Omkr. 1500 1 riksdaler = 2 mark = 32 skilling = ca. 2 lodd sølv.
Omkr. 1560 1 riksdaler = 4 mark = 64 skilling
Omkr 1620 1 riksdaler = 4 ort = 92 skilling
Etter 1818 1 riksdaler = 5 mark = 120 skilling

LENGDEMÅL

1 alen = 2 fot 24 tommer = 0,63 meter.
1 favn = 3 alen = ca. 1,88 meter.
1 lachter = ca. 2 meter (bergmannsmål).

MÅL PÅ FLYTENDE VARE

1 kanne = 2 potter = 8 peler = 1,90 liter.
1 anker = 20 kanner.

SKÅLVEKT

1 mark = 8 øre = 24 ertog = ca. 214 gram.
1 lodd = 1/2 = 4 qvintin = » 13,4 »

KORNVEKT OG KORNMÅL

1 våg = 3 pund ca. 18 1/2 kg.
1 skjeppe = 32 liter.
1 tønne = 6 våg = 6 skjepper = 1 vett.

SMØRVEKT

1 spann = 3 bismerpund = 72 merker.
Sist på 1500-tallet: 1 spann = ca. 17 kg.
» » 1600-tallet: 1 » = » 18 »

LANDSKYLD

1 spann = 3 øre = 72 marklag.
1 øre(øresbol) = 24 marklag.
1 ortug = 8 marklag.