DRAGSTGLUGGEN

Print Friendly, PDF & Email

Da Sjurd Bersvensen og Berit Olsdt. måtte gi opp bygselen på Nigarden, fikk de bygselbrev på 10 mælinger ute ved sjøen og her ryddet de plassen Gluggen og hit flyttet de sammen med barna som ennå holdt hus heime. I 1875 hadde husmannsfolket på Gluggen 1 okse, 2 kyr, 8 sauer og 8 geiter, sådde 1 1/2 t. korn og satte 3 t. poteter. I 1894 solgte husmannsfolket husa på plas­sen til gardmannsenka Agnis Persdt. på Dragstjardet og plas­sen ble lagt øde. Da Th. Angells Stiftelser solgte Dragsten, ble plassen Gluggen lagt til Dragstmoen.

Brukere

1842-1855 Sjurd Bersvensen og Berit Olsdt. losjerte på Nigar­den noen år etter at familien gikk fra bygselen, men flyttet så hit. Om denne familien se Nigarden Dragsten.

1856-1869 Ola Sjurdsen fra Nigarden Dragsten, f. 1811, hadde tatt over heimbruket etter foreldra, men måtte gi opp. G. 1848 m. Kirsti Tomasdt. fra Høgåsen, f. 1820.

De bodde i Sjøbygda til i 1850, da de flyttet over til Dragsten. Her bodde de på forskjellige plasser til de tok over Gluggen etter foreldra hans. Herifra flyttet de til Sandavika, men reiste til sist til Amerika.

Barn:

  1. Bergitte, f. 1848, d. 1862.
  2. Sivert, f. 1850, d. 1857.
  3. Kari, f. 1854, g.m. Tomas Nilssen Eidemsnesset, reiste til Amerika.
  4. Sivert, f. 1857, g. 1881 m. Mali Persdt. Amdal, Oksdalen, f. 1858, reiste til Amerika i 1883, bodde i Minneapolis. Barn: Ole, f. 1881, Oline, f. 1882, Peder, f. 1884, Christine, f. 1889, Martin, f. 1891, g.m. Alma P. Høyas, Sanden, Berntine, f. 1895.
  5. Marit, f. 1861, g.m. Haldor Persen Amdal, Oksdalen, reiste til Amerika.

1870-1872 Per Estensen fra Midtimoen på Slindan og kona Marit Sjurdsdt. fra Nigarden Dragsten tok over plassen etter bror hennes, men ga den fra seg snart til sønnen og levde sene­re som kårfolk her. Om denne familien se Slindmoen under Testinngarden Slindan.

1873-1881 Esten Persen, f. på Aftretsmoen 1842. G. 1868 m. Mali Fredriksdt. Mogardsmoen fra Fredriksmoen, f. 1843. De tok over plassen etter foreldra hans, men flyttet ut.
Barn: 1. Marit, f. på Mogardsmoen 1868. 2. Peder, f. 1870. 3. Gurine, f. 1872.