DRAGSTEN GNR. 1/4 (PIGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

På denne halvparten av Dragsten fortsatte generasjon etter generasjon av etterkommerne til Bersven Olsen og Siri Nilsdt. De fikk i 1840-åra også hand om andre Dragstbruket, og en av sønnene her på Pigarden tok over der, men ga senere avkall på bygselen og drog til Amerika med en stor familie. Ellers bosat­te Dragstfolket seg på husmannsplassene Aunet og Moen og omkring midten av 1800-tallet var det av samme folket nesten på alle de seks-sju bustandene som da eksisterte på gårdsom­rådet. Men Amerika reiste med mange fra grenda her. Renåa var fra gammelt den garden som Dragsten hadde mest sam­kvem med, og dette ble også til dels bevart i Junaiten.

I 1920 ble Dragstbruka offentlig delt og solgt av Th. Angells Stiftelser til bygselfamiliene. Bersven Arntsen her på Pigarden fikk skjøte i 1921 for 7 280 kroner og kår til foreldra, verdsatt til 4000 kroner for en femårsperiode. Husmannsplassene var da utskilt og ble solgt for seg. Men storparten av gårdsområ­det, den vesentligste parten av skogen, ble holdt tilbake da Stiftelsen solgte.

I 1827 ble det av forlikskommisjonen holdt jordskifte i Dragstgrenda, både mellom de to bruka her på Dragsten og grannegarden Varmdal. Både heimjordet og utmarka fikk nye grenser.

I 1875 hadde Pigardsfolket 1 hest, 2 okser, 8 kyr, 2 ungnaut, 15 sauer, 21 geiter og 1 gris, sådde 3/4 t. bygg, 1  1/2 t. blandkorn og 3 t. havre og satte 7 t. poteter. Det bodde den gangen 12 men­nesker på bruket. Omkring 1955 var dyrkajorda 45 da og bus­kapen 2 hester, 5 kyr, 3 ungnaut, 7 sauer og 1 gris. Det er 693 da produktiv skog her, med 53 kbm i årlig tilvekst.

Fra Pigarden er utskilt: Dragstmoen 1/5 i 1920 til husmanns­folket Sivert Hanssen og søstera Anne. Sandavika 1/6 i 1920 til husmannen Just Gunerussen. Dragstodden 1/9 i 19 til Arnt B. Dragsten. Dessuten er flere hyttetomter bygslet bort.

Brukere:

1751-1785 Ola Bersvensen, f. 1724, d. 1802. G. 1750 m.Agnis Persdt. Okstad, f. 1723, d. 1801, datter til Marit Estensdt. fra Varmdal.

De tok over denne halvparten av Dragsten etter foreldra hans. Barn:

 1. Siri d.e., f. 1751, g.m. Torsten Gunnarsen Renå, Framigarden.
 2. Marit d.y., f. 1752, g.m. Mikkel Torkjelsen Kleset, Dragsten, se plassen Sandavika nedafor.
 3. Ingeborg, f. ca. 1753, d. 1772.
 4. Bersven, f. ca. 1755, tok over bruket.
 5. Goro, f. ca. 1756, g.m. Nils Olsen Stor-Langli, se Nyhus på Langli.
 6. Siri d.y., f. 1758 g.m. Ola Gunnarsen Renå, Framigarden. Fire av barna deres ble gift med fire søsken fra Nigarden Dragsten.
 7. Marit d.y., f. 1762, g.m. Torkjel Nilssen Gullset, se Gullsetjardet. 1786-1827 Bersven Olsen, f. ca. 1755, d. 1839. G. 1783 m. Kari Olsdt. Stor-Langli, f. 1759, d. 1820.

Barn:

 1. Agnis, f. 1784, g.m. Tomas Jonsen Renå, Se Renåøyan. For­eldre til Eva Sandaviken, Tangvollen, og til Kari Bardohaugen og Agnis Nytrøen på Høyby.
 2. Ola d.e., f. 1786, heime i 1801, men døde før 1821.
 3. Ola d.y., f. 1788, d. 1814.
 4. Per, f. 1790, tok over garden.
 5. Eli, f. 1793, heime ennå i 1813, men døde før 1821.
 6. Siri, f. 1795, G. i m. Ellev Nilssen Aunmoen, Ølløvrommet, I m. Anders Jonsen Sesseng.
 7. Renald,   f.    1797,   g.m.   Marit   Jonsdt.   Amdalshaugen, se Dragstaunet nedafor.
 8. Ingeborg, f. 1800, g.m. Ola Haldorsen Amdal, se Oksvollen under Amdal. Sønnen Per tok over Dragstjardet.1828-1852 Per Bersvensen, f. 1790, d. 1873. G. 1815 m. Marit Andersdt. Amdal fra Nordigarden, f. 1788, d. 1847.

Barn:

 1. Bersven, f. 1816, tok over bruket.
 2. Gunhild, f. 1819, g.m. Petter Olsen Svinås, Oppigarden.
 3. Dødfødt gutt i 1821.
 4. Kari, f. 1822, død som spedbarn.
 5. Anders, f. 1823, g.m. Marit Persdt. Aftret, se Dragstjardet.
 6. Kari, f. 1826, g.m. Bersven Sjurdsen Dragsten, se Dragstmoen.
 7. Ola, f. 1829, g.m. Marit Eriksdt. Amdalsåsen, se Dragst­aunet nedafor.

1853-1877 Bersven Persen, f. 1816, d. 1892. G. 1838 m. Kari Arntsdt. Nervik fra Framigarden, f. 1817, d. 1865.

Barn:

 1. Per, f. 1839, d. 1865. Barn: Peder, f. 1866 (mor: Ingeborg Olsdt. Engan, Utistoggo, som var trulovet med Per Bers­vensen), oppfostret på Aftret, dit mor hans ble gift.
 2. Arnt, f. 1841, tok over bruket.
 3. Ole, f. 1843, d. 1910, g. 1866 m. Kari Olsdt. Renå, Ustigarden.f. 1843, reiste til Amerika i 1867. Barn: Bersven, f. 1866, Olina, f. 1876, Christian, f. 1879,Alf­red, f. 1883, Minnie, f. 1887.
 4. Marit, f. 1845, d. 1846.
 5. Marit, f. 1847, g.m. Tomas Jonsen Flønes, Tangåsen.
 6. Ingebrikt d.e., f. 1850, hadde kår heime, sinnssjuk, død ugift 19   .
 7. Gunhild, f. 1853, d. 1865.
 8. Bersven, f. 1855, reiste til Amerika i 1875, g.m. Berit Olsdt. Renå, Ustigarden, f. 1846, d. 1892. Barn: Sivert, f. 1874 (mor : Kari Persdt. Dragstgluggen). Kristine Marie,f. 1877, Alma Petrina, f. 1879, Ida Gaerina, f. 1883,Berdimal Bentina, f. 1890.
 9. Ingebrigt d.y., f. 1859, reiste til Amerika i 1878, g.m. Martea Hansdt. Dahl fra Nannestad, f. 1860, bodde i Minnesota. Barn: Hilmar Benett, f. 1891, Ingmar Mentor, f. 1893, Filip Natanael, f. 1896, Cleaus Melwin, f. 1899, Arthur Gerhard, f. 1901.
 10. Kari, f. 1863, d. 1913, g.m. Martin Andreassen Havdalsrønningen i Melhus, f. 1863, d. 1910. Barn: Andreas, f. 1889, d. 1907, Bersvend, f. 1891, Ole, f. 1893, d. 1908, Karen, f. 1895, Brynhild, f. 1897, d. 1909, Marit, f. 1900, d. 1915, Peder, f. 1903, Anders, f. 1906.

1878-1915 Arnt Bersvensen, f. 1841, d. 15.7.1932. G. 1865 m. Brynhild Jonsdt. Amdal fra Nordigarden Amdal, f. 1844, d. 16.12.1933.

Barn:

 1. Kari, f. 1866, g.m. Hans Persen Dragsten, Dragstbakken, bodde på Sæter i Mostadmarka.
 2. Berit, f. 1870, g.m. Peder Olsen Høyby.
 3. Bersvend, f. 1873, tok over bruket.
 4. Jon, f. 1875, d. 1884.
 5. Gurina, f. 1878, g.m. Halvor Persen Dragsten, Jardet, bodde i Klæbu.
 6. Peder, f. 1880.
 7. Johanna, f. 1882, g.m. Gunerius Olsen Warmdal.Varmdalstrøa 2/5.
 8. Jonetta, f. 1885, g. 1905 m. Iver Johansen Fossen i Mostad­marka. Barn: Jonetta, f. 1905, Bergljot, f. 1907, Kris­tine, f. 1909, Johan, f. 1911, Arnt, f. 1914, Inga Jørgine, f. 1916,  John,  f.  1917,  Gudrun,  f. 1920,  Einar,  f. 1923,

Gustav, f. 1926, Harald, f. 1934. 9. Marit, f. 1888, g.m. Esten Johansen Fossen i Mostadmarka. Barn: Johan, f. 1916. 10. John, f. 1891, d. 1892.

1916-1934 Bersvend Arntsen,  f.  1873,  d.  1944.  G.  1896 m. Marit Jonsdt. Renå fra Ustigarden 162/1, f. 1876, d. 1936.

Barn:

 1. Arnt, f. 30.4.1897, g.m. Marta Nilsdt. Espåsklev fra Jonsvatnet, bodde i Trondheim. Arnt og Marta Dragsten har barna: Mary, f. 1918, Olga, f. 1919, Bjørg, f. 1929, Erling, f. 1931.
 2. John, f. 20.10.1898, g.m. Petra Gunnarsdt. Renå, se Usti­garden Renå 162/1.
 3. Johannes, f. 23.9.1900, g.m. Marit Pedersdt. Solem, Nordi-garden 4/2,  og kom dit.
 4. Gunnar, f. 22.10.1902, g. 1927 m. Borghild Gunnarsdt. Renå, Framigarden 161/1, f. 1900, bor i Klæbu. Barn: Birger, f. 1927, Margot, f. 1929, Kjellaug, f. 1932.
 5. Brynhild, f. 30.10.1904, g. 1929 m. Brynjulf Jonsen Eggen i Horg, f. 1896, d. 19    . Barn: Bjørg f. 1941.
 6. Arne, f. 20.7. 1907, g. 1933 m. Berit Jonsdt. Eggen fra Horg. f. 1903, bor i Trondheim. Arne og Berit Dragsten bodde i Vikarvet til 1967, da familien flyttet til Trondheim. Barn: Bodvar, f. 1935, John, f. 1938, se Pubne 28/1, Borgny, f. 1940
 7. Ingebrigt, f. 1910, tok over bruket.
 8. Ingeborg, f. 10.7.1912, g. 1942 m. Arnt Jonsen Einum i Horg, f. 1917. Barn: John, f. 1944.
 9. Kristine, f. 4.10. 1914, g.m. Gustav Wilhelm Solem, bor i Trondheim. Kristine og Gustav W. Solem har barna: Sverre, f. 1939, Reidar, f.1942, Terje, f. 1945, Solveig, f. 1948, Helge, f. 1953
 10. Bjarne, f. 11.5.1917, g. 1948 m. Brit Strøm fra Strinda, f. 1924, bor i Trondheim.

1935-        Ingebrigt Bersvendsen Dragsten, f. 10.2.1910. G.

1938 m. Gunbjørg Sivertsdt. Stræte fra Stjørdalen, f. 18.7.1912.

Barn:

 1. Marit, f. 22.6.1939, g.m. Tore Ligaard, bor i Stjørdalen. Barn: Anne Marit, f. 1970, Jo Iver, f. 1971, Gunnar, f. 1972, Gunhild, f. 1973.
 2. Arnt, f. 23.7.1943, g.m. Eli Halseid fra Haugesund. Barn: Geir, f. 1969, Øyvind, f. 1973.
 3. Magnar, f. 1945, d. 1946.
 4. Magnhild, f. 1.4.1948, g.m. Karl Johan Torstensen fra Hommelvik, f. 1941. Barn: Randi, f. 1970, Kristin, f. 1971, Sigrun, f. 1973, Marius, f. 1974.
 5. Brit Solveig, f. 27.6.1950.
 6. Ingunn, f. 16.3.1956.