DRAGSTMOEN GNR. 1/5

Print Friendly, PDF & Email
Husmannsplassen Dragstmoen hørte Pigarden til, og ble ryddet og bosatt etter at dattera der, Kari Persdt., i 1847 ble gift med slektningen Bersven Sjurdsen, som nå var blitt heim­laus i Dragsten, etter at folket hans hadde gått fra bygselen på Nigarden. Bersven ble ingen gammel mann og i 1868 og 1869 reiste familien til Amerika. Da flyttet bror til Bersven – Hans -og kona Eln hit fra Sandavika. De hadde i 1875 1 okse, 3 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 10 geiter her, så Moen var en stor og att­raktiv plass som var å foretrekke framfor Sandavika. I utsæd var det brukt  1/2 t. bygg, 1/4 t. blandkorn, 1  1/4 t. havre og 3  1/2 t. poteter.I 1920 ble Moen utskilt fra Pigarden og husmannsfolket ble sjøleiere. Sivert Hanssen fikk skjøte fra Siftelsen for 4 060 kro­ner. Det er omkring 30 da dyrkajord på bruket og 145 da pro­duktiv skog med en årlig produksjon på 24 kbm.Fra Dragstmoen er utskilt: Gluggen 1/8 i 1938 til Leif Gaarder. Glugglia 1/11 i 1958 til Martin L. Solhaug. Gluggvika 1/12 i 1959 til Olav Nilsen. Gluggbu 1/13 i 1964 til Kåre Eriksen. Gjessheim 1/14 i 1966 til Odd Jensen. Lerkeli 1/25 i 1978 til Knut Saksvik.Brukere 1848-1868 Kari Persdt. fra Pigarden Dragsten, f. 1826. G. 1847 m. Bersven Sjurdsen fra Nigarden Dragsten, f. 1817, d. 1864. Da Bersven var død, reiste familien til Amerika, i 1868.
Barn:

 1. Sivert, f. 1848, d. 1911, reiste til Amerika i 1868, g. 1874 m. Mali Haldorsdt. Grøtem, Negarden 11/2, f. 1849, bodde i Nord-Dakota. Barn: Bernt, f. 1874, g.m. Inga Engan, Haldor f. 1876, d. 1896, Carrie, f. 1878, g.m. Gunder Nilssen Engan, Utistoggo, Peder, f. 1880, g.m. Carline Engan, Martin, f. 1884, d. 1917, Selma, f. 1889, Gilmond, f. 1891, d. 1892.
 2. Peder, f. 1851.
 3. Ole, f. 1853, oppfostret på Dragstaunet, reiste til Amerika i 1869, g.m. Helke Hansdt. Renåøyan, f. 1855. Barn: Bernhard, f. 1880, Henry, f. 1882, Albert, f. 1884, Melwin, f. 1885, Clara, f. 1886, Peder, f. 1890, Helma, f. 1893, Olaf. f. 1895, Art­hur, f. 1898, Helen, f. 1903.
 4. Marit, f. 1855.
 5. Berit, f. 1857, G. i Amerika m. Paul Andersssen Uglemsåsen.
 6. Andreas, f. 1859, oppfostret på Dragstaunet hos morbroren og ble med ham til Amerika i 1869.
 7. Bersven, f. 1861, d. 1862.
 8. Kari, f. 1863, d. 1865.

1868-1920 Hans Sjurdsen fra Nigarden Dragsten, f. 1834, d. 19 , var bror til den tidligere husmannen her. G.1856 m. Eln Olsdt. fra Varmdal, f. i Buvika 1833, d. 11.5.1913, datter til Marit Iversdt., halvsøster til Just Varmdal, og buvikingen Ola Arnsen Bøgsetløkken, som begge hadde tjent på Havstein på Byåsen.

Før han ble gift, bodde Hans hos foreldra på Dragstgluggen. Han og Eln bodde på Tangvollen på andre sida av sjøen til de flyttet over til Sandavika. Hit til Moen kom de derifra.
Barn:

 1. Sivert, f. 1857, tok over bruket.
 2. Berit, f. 1859, g.m. Johan Johansen Bjørkliåsen, se Grøtemshaugen under Ivarsgarden.
 3. Marit, f. 1861, reiste til Amerika i 1891, g.m. Ole Olsen Renåbjørgen.
 4. Anne, f. 1863, drev bruket sammen med broren, død ugift. Barn: Ellen, f. 1894 (far: Haldor Persen Dragsten,Jardet 1/3.)
 5. Olina, f. 1866, g. 1894 m. Lars Nilssen Espåsklev i Strinda, f. 1869. Barn: Berit Serine, f. 1889 (far: Andreas Hanssen Uglen i Klæbu), Marta, f. 1895, Ellen, f. 1896, d. 1921, Nils f. 1898, d. 1921, Hans, f. 1900, tok over her på Dragstmoen. Jenny, f. 1902, Olaf. f. 1905, Ruth, f. 1909.
 6. Sigrid, f. 1869, d. 1882.
 7. Bersven, f. 1872, d. 1886.
 8. Andreas, f. 1874, reiste til Amerika.

1921-1929 Sivert Hanssen, f. 1857, død ugift 19 , hadde i 1890 reist til Amerika, men kom igjen og drev senere bruket her sammen med søstera Anne.

1930-1973 Hans Larssen Dragstmo, f. 1900, var søstersønnen til Sivert og Anne på Dragstmoen. G. 1942 m. Ellen Johansdt.

Viggen, Nygarden, fra Børsa, f. 1907. Familien flyttet til Klæ­bu.

Barn:

 1. Synnøve Oline, f. 9.11.1944, g.m. Ragnar Jakobsen i Trond­heim. Barn: Elisabeth.
 2. Leif Johan, f. 9.8.1946, g.m. Berit Margaret Vollan, f. 1952, bor i Melhus. Barn: Håkon, f. 1972, Arild, f. 1974.
 3. Edvin Hilmar, f. 10.12. 1947.
 4. Dagrun, f. 3.9.1949, gift Storhaugen.

1974-     Leif Johan Dragstmo.