SANDAVIKA GNR. 1/6

Print Friendly, PDF & Email

Sandavika er eldste husmannsplassen på Dragsten og hørte etter at garden ble delt, med en halvpart til hvert av bruka Pigarden og Nigarden. Men det som i 1920 ble utskilt som bruket Sandavika, var fra Pigarden. Husmannen den gangen, Just Guneriussen, fikk skjøte fra Th. Angells Stiftelser i 1921 for 2 900 kroner. Han og kona satt på bygselbrev fra 1885, men kom her like etter at de giftet seg i 1880. Husmannsfolket her før den tid, hadde vært nær knyttet til gardmannsfolket på Dragsten når det gjaldt slekta.

I 1875 satt Ola Sjurdsen og Kirsti Tomasdt. med plassen. De hadde 2 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer, 10 geiter og 1 gris, sådde 1 1/2 t. korn og satte 3 t. poteter. Sandavika var ingen skral plass. På bruket er det 15 da dyrkajord og 200 da produktiv skog med 32 kbm årlig tilvekst.

Fra Sandavika er utskilt: Sandaviksodden 1/15 i 1969 til Ruth og Erling Nøst. Jobu 1/17 i 1970 til Sverre Schjetne. Furuly 1/18 i 1971 til Alf Hovland. Såmmårfjøshøgen 1/23 i 1975 til Gustav W. Solem. Blomlia 1/24 i 1977 til W. B. Bromseth.

Brukere

1758-1766 Jon Olsen. G. ca. 1756 m. Ingeborg Tomasdt. fra Ni­garden Kjøsnes, f. 1729, død hos sønnen på Marstadtrøa 1800.
Barn:

 1. Goro, f. på Punde 1757, g.m. Arn Persen Stamnes, se Sandvikstrøa.
 2. Ola, f. 1759, d. 1760.
 3. Tomas, f. 1761, G. i m. Ragnhild Jonsdt. Bårsetplassen, se Marstadtrøa, I m. enke Brynhild Jensdt. Hårstadåsen.
 4. Ola, f. 1766, G. i m. Eva Persdt. Mogardsmoen, I m. Siri Bardosdt. Liatrøen, se Marstadtrøa.

Ola Olsen, f. ca. 1730, d. 1794, tjente på Dragsten i 1762, nev­nes senere som husmann, kanskje her.

-1792-1820 Mikkel Torkjelsen fra Ustigarden Kleset, f. 1748, d. 1821, kom til Nigarden Dragsten da far hans ble gift dit. G. 1777 m. Marit Olsdt. fra Pigarden Dragsten, f. 1752, d. 1811. Mikkel Sandaviken var sagmester på Dragstsaga.

Barn:

 1. Siri, f. 1778, G. i m. Anders Anderssen Amdalsgrubben, I m. Jon Rolfsen Nesset.
 2. Ola, f. 1780, tok over plassen.
 3. Agnis, f. 1784, g.m. Ola Ingebriktsen Stamnesbakkan.
 4. Ingeborg, f. 1788, d. 1789.

1821-1844 Ola Mikkelsen, f. 1780, d. ca. 1844, var båtbygger. G.I. 1807 m. Ingeborg Andersdt., f. 1785, d. 1838, datter til Inge­borg Jonsdt. Nesten (Prestgarden) og Anders Kristensen. Hun var taus på Slindan før hun giftet seg med Ola. G. I i Klæ­bu 1840 m. Berit Olsdt. Bjørkli, f. 1807, d. 1882, som var g. I m. Jakob Sjurdsen.

Barn:

 1. Mikkel, f. 1807, d. 1809.
 2. Mikkel, f. 1810, tok over plassen.
 3. Bersven, f. 1813, d. 1814.
 4. Marit, f. 1816, flyttet til Strinda i 1849. Barn: Ola f. 1846, d. 1847. (Far: Anders Kristiansen Okstad).
 5. Jon, f. 1821, g.m. Kari Persdt. Nuttudal, se Varmdalsåsen.
 6. Ingeborg, f. i 2. eksteskap 1841, d. 1844.

1837-1843 Mikkel Olsen, f. 1810, druknet på Selbusjøen mellom Dragsten og Tangvollen 28.12.1869.

G.1831 m. Eva Tomasdt. Renåøyan, f. på Dragsten 1808, datter til Agnis Bersvensdt. fra Pigarden, og slik tremenning med mannen sin. Eva kom til Dragsten som taus.

De bodde først på Renåøyan, men flyttet så hit og drev plas­sen sammen med foreldra hans. I 1844 flyttet de over sjøen igjen, men nå til Tangvollen i Klæbu, som da hørte Dragsten til.

Barn:

 1. Ola, f. 1832, d. 1833.
 2. Ola, f. 1836, d. 1900, g. 1866 m. Guru Olsdt. Ås fra Tydalen.
  Barn: Anna Olina, f. 1866, Mikal, f. 1867.
 3. Tomas, f. 1841, skomaker, g.m. Marit Ismaelsdt. Ustmyren fra Leinstranda, bodde ei tid på Tangvollen. Barn: Inge­borg, f. på Leinstranda 1864, reiste til Amerika, g.m. Ole Olsen Høyby, Bardohaugen, søskenbarnet til far hennes. Teodor, f. i Tiller 1867, Hans Jakob, f. 1870, reiste til Ame­rika i 1897, Ellen Marta, f. 1873, reiste til Amerika i 1897.
 4. Bersven, f. 1844, g. 1870 m. Agneta Andersdt. Okstås, Rat­et, f. 1849, datter til Siri Persdt. Dragstbakken, reiste til Amerika, i 1874. Barn: Mikkel, f. 1869, Ingeborg, f. 1872, Anders, f. 1874.
 5. Arnt, f. 1847, skomaker, g.m. Olava Ismaelsdt. Ustmyren fra Leinstranda, f. 1845. Barn: Martin, f. 1874, Jon, f. 1879, d. 1883, Anne Oline, f. 1882. Familien reiste til Amerika etter å ha bodd i Tiller.
 6. Mikkel, f. 1850.

1845-1863 Berit Olsdt., enke etter Ola Mikkelsen Sandaviken. G. I m. Jakob Sjurdsen fra Elverum, f. ca. 1792, død som blind fattiglem 1869, kom fra Ferstad i Melhus til Dragsten i 1847. Han var en farende kar og enkmann. Far hans skulle hete Sjurd Jonsen Dal.Barn: Ola, f. 1850, jernbanearbeider, men døde som ugift handelsmann i Skaun 1887.

1864-1867 Hans Sjurdsen fra Nigarden Dragsten og kona Eli Olsdt. fra Varmdal flyttet til naboplassen Dragstmoen, se der.

1869-1881- Ola Sjurdsen, bror til Hans, og kona Kirsti Tomasdt., se Dragstgluggen, reiste til Amerika.

1885-1920 Just Guneriussen fra Varmdalstrøa, g. 1850, d. 1944. G. 1880 m Anne Persdt. fra Høgåssanden, f. 1859, d. 19 Barn:

 1. Gunerius, f. 1881, bodde i Stjørdalen, senere i Flå, G. i 1906 m. Mette Olsdt. Skatvalssvedjan, f. 1878, d. 1911, I 1921 m. Oline Pedersdt. Arnstad, f. 1886, d. 1958, begge fra Stjør­dalen.
  Barn: Helga, f. 1905, Magne, f. 1907, John Gunerius, f. 1921.
 2. Peder, f. 1884, g. 1912 m. Petrine Olsdt. Varmdalsåsen 2/4, f. 1892, bodde på Grenstad i Klæbu. Barn: Anne Mathilde, f. 1912, Anette Johanne, f. 1914, Jenny Gunelie, f. 1916, Ole f. 1919, Astrid Kristine, f. 1920, Jon, f. 1922, Marry Helene, f. 1925, g.m. Georg Olsen Renå, Framigarden 161/1, Paul, f. 1928, Bjørg, f. 1929, Peder, f. 1932, Knut, f. 1934.
 3. Martin, f. 1886, d. 1887.
 4. Martin, f. 1888, d. 1911.
 5. Karen, f. 1891, g.m. Ole Estensen Bonaunet i Mostadmarka (sønnen til Esten Olsen Amdalstrøan), f. 1888. Barn: Einar, Karen, Jørgen, Arne, Magne, Margot, Olaf. Håkon, Reidun Kristine.
 6. Ole, f. 1894, tok over bruket, drev ellers som urmaker, død ugift 1973.
 7. Helga, f. 1897, tok over bruket.
 8. John Alfred, f. 1901, g.m. Jenny Nilsen, bodde i Trond­heim.

1921-1966 Ole Justsen Dragsten drev bruket sammen med sø­stera Helga, men flyttet senere til Heimdal.

1967- Helga Justsdt. Dragseth bodde på Heimdal. Barn: Magnhild, f. 19 , g.m. Reidar Eriksen.