DRAGSTAUNET

Print Friendly, PDF & Email

På Aunet satte sønnen på Pigarden Dragsten – Renald Bersvensen – og Marit Jonsdt. seg ned som husmannsfolk un­der heimbruket hans like etter at de giftet seg i 1827. Dette året var det jordskifte på Dragsten og det ble opplyst at husmannen Renald hadde et jordstykke som lå inne på eiendommen til Ni­garden og at han hadde rett til gjerdefang i Nigardsmarka, rundt bygselplassen sin. Tinglest bygselbrev på plassen har vi ikke før Jon Renaldsen og Ragnhild fikk det fra Stiftelsen i 1869. Navnet Aunet tyder på at det har vært bustand her før Re­nald og Marit slo seg ned, en bustad som ble lagt øde.

Bureiserenka Marit Jonsdt. ga opp bygselen på Aunet for sønnen på Pigarden i neste generasjon, imot å få et lite kår. Denne Pigardskaren – Ola Persen – reiste til Amerika med fa­milien sin, og da nesteldste sønnen til bureiserne, Jon Renald­sen, nettopp hadde giftet seg, tok han over plassen. Etter at Jon med familie i 1875 drog til Amerika, ble plassen bygslet av Arnt Bersvensen på Pigarden, men han busatte seg ikke her og han og kona tok senere over heimbruket hans og Aunet ble lig­gende øde på ny. I 1875 var det 1 ungnaut, 2 sauer og 2 geiter i fjøset på Aunet og utsæden 1/4 t. bygg, 3/8 t. blandkorn, 1 t. havre og 3 t. poteter.

Brukere

1827-1857 Renald Bersvensen fra Pigarden Dragsten, f. 1797, d.

1844. G.1827 m. Marit Jonsdt. fra Amdalshaugen 3/9, f. 1804, d. 18    , som kom til Dragsten som taus.

Barn:

  1. Bersven, f. 1828, g. 1870 m. Marta Persdt. Hånnåplassen, f. 1847, som kom til Dragsten som taus. Familen flyttet ut. Barn: Anne, f. 1856 (mor: Ingeborg Persdt. Aftret). Per f. 1864 (far: Erik Bersvensen Amdal, Oksvollbjørga). Ren­ald, f. 1868, Karen, f. 1870, Peder, f. 1873.
  2. Ingeborg, f. 1831, flyttet ut av bygda i 1862.
  3. Jon, f.  1842, tok over plassen.

1856-1868 Ola Persen fra Pigarden Dragsten, f. 1828, d. 1889. G. 1859 Marit Eriksdt. fra Amdalsåsen, f. 1836.

Familien reiste til Amerika i 1869. Barnlaust eksteskap, men de hadde to fosterbarn, Ola og Anders Bersvenssønner, fra Dragstmoen, som begge ble med til Amerika.

1869-1874 Jon Renaldsen, f. 1842. G. 1868 m. Ragnhild Gulbrandsdt. Brennås fra Sel i Gudbrandsdalen, f. 1841.

Også denne familien drog til Amerika, i 1875.

Barn: 1. Renald, f. 1869. 2. Marit, f. 1871. 3. Gunnar, f. 1873, d. 1874. 4. Gunnar f. 1874.

1875- Marit Larsdt., f. 1832, kona til Per Persen Dragstbakken bodde her mens mannen var i Amerika, men de flyttet nok til Bakken igjen da han kom tilbake.