DRAGSTSJØEN GNR. 2/2

Print Friendly, PDF & Email

Husmannsplassen nord for Litl-Dragstsjøen var det innflyt­terne Nils Torkjelsen og Ragnhild Olsdt. som ryddet i de siste 1790-åra. De kom fra Strinda, men hun var haltdaling og han utflyttet selbygg, sønnen til den Torkjel Kleset som giftet seg til Nigarden Dragsten. Da Einar Hanssen i 1869 fikk bygselbrev fra Stiftelsen, er plassen kalt «Lille Draksten eller Draksjøbakken». Det navnet vi idag kjenner på bruket er Dragstsjøan.

Det er fortsatt etterkommere fra bureiserne som sitter med bruket. Plassen ble alt i 1897 solgt av Th. Angells Stiftelser til husmannen Einar Hanssen. Han ble altså sjøleier før andre i Dragsten. Da Stiftelsen i 1920 solgte de andre bruka i grenda, fikk Hans Einarsen utskilt Dragstsjøskogen 2/6 og la til bruket sitt.

Det var overlag til drift hos Hans og Gunhild på Dragstsjøan, og senere hos sønnen Einar og kona Ingeborg. Alle Dragstsjøkarene drev som kolbrennere. På husmannsplassen var det i 18751 hest, 1 okse, 5 kyr, 2 ungnaut, 16 sauer, 22 geiter og 1 gris. Det bodde 11 mennesker her den gangen. Utsæden var om lag 2 t. korn og 5 t. poteter. Det er 193 da produktiv skog på bruket og en årlig tilvekst på 27 kbm.

Fra Dragstsjøan er utskilt: Tonebu 2/10 i 1968 til Øivind Østvang. Dragststua 2/11 i 1970 til Byrge Karlgård.

Brukere

-180 I 1818 Nils Torkjelsen fra Nigarden Dragsten, f. på Ustigarden Kleset 1742, d. 1821. G. i byen 1791 m. Ragnhild Olsdt. Drøyvoll fra Haltdalen, f. 1751, d. 1818.

Nils og Ragnhild kom fra Jonsvatnet der de hadde tjent og slik blitt kjent. Barn (begge født i Strinda):

 1. Hans, f. 1779 (far: Hans Hanssen Dahl, Blakkli på Strinda), tok over plassen.
 2. Torkjel, f. 1793, d. 1811.

1819-1861 Hans Hanssen, f. 1779, d. 1869. G. 1820 m. Gunhild Einarsdt. Varmdalstrøen, f. 1795, d. 1892, som kom til Dragstsjøan som gjæter åtte og et halvt år gammel og ble værende her hos Nils og Ragnhild.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 1821, g.m. Ola Olsen, se Amdalsgrubba.
 2. Gurine, f. 1823, g.m. Tomas Grimsen Rønsberg, Nordigarden.
 3. Hans, f. 1827, d. 1829.
 4. Kari, f. 1831, d. 1916, g. 1849 m. Bernt Hermannsen Nor­mann, Sveian i Hommelvik, f. 1831. Barn: I. Hans, f. 1852 (far: Valdemar Steffensen, se Røssetmoan), se Varmdal 2/3. I. Berit, f. 1857, g.m. Sivert Hårstad. III. Gurine,f. 1861, g.m. Johan Nervik. IV. Henrik f. 1863, d. 1864. V. Hagen, f. 1867, VI. Sivert, f. 1870. VII. Iver f. 1873.
 5. Einar, f. 1835, tok over plassen.

1862-1915 Einar Hanssen, f. 1835, d. 19    . G. 1862 m. Ingeborg Persdt. Solem fra Solemshaugen, f. 1838, d. 19   .

Barn:

 1. Hans, f. 1862, tok over bruket.
 2. Peder, f. 1863, g. 1888 m. Marit Bardosdt. Amdalsåsen, f. 1862, bodde på plassen Sponnesset på Amdal i åra 1890-1900, flyttet så til Vullum i Malvik under navnet Amdahl. Barn: Einar, f. 1888, misjonær, bodde i Stavanger, Berit f. 1891, bodde på Vullum.
 3. Haldor, f. 1866, d. 1916, G. i 1890 m. Johanna Jonsdt. Hjelset fra Strinda, f. 1858, d. 1901, II1909 m. Anna Enoksdt. Gisetstad fra Frosta, f. 1882, bodde på Heggset i Hegra. Barn: Ingeborg  Sofie,   f.   1891,   Ellen  Bergitte,   f.   1893,   Einar, f. 1896, Johan Eilif. f. 1910.
 4. Paul, f. 1869, reiste til Amerika, men kom igjen, se Øver-Solem,
 5. Gunnar, f. 1871, reiste til Amerika, men kom igjen, g.m. Berta Olsdt. Haukas fra Jonsvatnet og kom dit. Barn: Oline, f. 1906, g.m. Arnt Dragsten, se Øver-Solem, Einar, f. 1908.
 6. Bersven, f. 1873, bodde heime og hadde kår, død ugift.
 7. Einar, f. 1876, død som spedbarn.
 8. Eskild, f. 1877, d. 1878.
 9. John, f. 1879, reiste til Amerika, men kom igjen, bodde på Ranheim, døde utgift heime på Dragstsjøan.

1916-1937 Hans Einarsen, f. 1862, d. 19    . G. 1892 m. Kari Olsdt. Solemshagen fra Jonashåggån på Øver-Solem, f. 1860, d. 19    .

Barn:

 1. Ingeborg Gurine, f. 1893, død ugift.
 2. Marit, f. 1896, død ugift.
 3. Einar, f. 1899, tok over bruket.
 4. Gjertine, f. 19    , død ugift.

1938-1971 Einar Hanssen Dragsjø, f. 21.12.1899. G. 1939 m. Berta Hovd fra Råkvåg i Stjørna, f. 30.12.1900. Familien flyttet til Trondheim. Barn: Hans, f. 23.12.1946, gift og bor i Melhus.