ÅSHEIM GNR. 2/4 (VARMDALSÅSEN)

Print Friendly, PDF & Email

Det var sønnen på Varmdal – Gunerius Justsen – og kona Kari Persdt. som først ryddet og bygde her på Åsen. Men da den gamle plassen Trøa ble ledig etter bror hans, flyttet de dit. Den nye husmannen her, Jon Olsen, hørte til i Dragsten, men han og Kari Persdt. kom nå fra Oksdalen inne på Amdalsmarka, Plassen deres her på Varmdalsåsen gikk helst under navnet Stampåsen, etter vadmelsstampa og Pigardskarene hadde hatt i Dragstelva, og slik var det at båtene som Gammel-Jo Åsa gjorde, ble kalt Stampåsbåta.

Plassen ble utskilt fra Varmdal i 1920 under matrikkelnavnet Aasheim. John Olsen fikk skjøte fra Th. Angells Stiftelser for 2 610 kroner.

I 1875 hadde husmannsfolket her 1 okse, som nok var kjøreokse, slik som på mange andre husmannsplasser, 1 ku, 5 sauer og 8 geiter og en utsæd på 1 åtting bygg, like mye blandkorn og det dobbelte med havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 12 da dyrkajord på bruket, 2 kyr, 1 ungnaut, 7 sauer, 1 geit og 1 gris. Produktiv skog er 232 da med 30 kbm i årlig tilvekst.

Fra Varmdalsåsen er utskilt: Olabu 2/13 i 1972 til Ola Varmdal. Hælgabu 2/14 s.å. til Helge Lyngen. Kalvas en 2/15 s.å. til Torbjørn Gautvik.

Brukere

1852-1857 Gunerius Justsen fra Varmdal og Kari Persdt. fra Fuglemsbrennan flyttet til Varmdalstrøa, se der.

1858-1885 Jon Olsen fra Sandavika på Dragsten, f. 1821, var en kjent båtbygger, slik også faren Ola Mikkelsen hadde vært. G. 1851 m. Kari Persdt. fra Nuttudalen på Amdal, f. 1821.

Barn:

 1. Ola, f. på Nuttudalen 1851, tok over plassen.
 2. Per, f. 1854, d. 1930, flyttet til Mostadmarka i 1869, reiste til Amerika under navnet Rognas, g. 1884 m. Martha Johnsen, bodde i Wisconsin.
 3. Bersven, f. 1856, d. 1862.
 4. Ingeborg, f. 1858, heime ennå i 1875.
 5. Marit, f. 1860, flyttet til Malvik i 1875.
 6. Bersven, f. 1863, reiste til Amerika i 1882 der han tok navnet Sven Rognas, etter Rognåsen i Mostadmarka, g. 1894 m. Karen Nilson, bodde i Wisconsin. Barn: Clara, f. 1895, Alf­red, f. 1897, Annie, f. 1899, Minnie, f. 1901, Martha, f. 1904, Myrtle, f. 1907, Alice, f. 1909, Stella, f. 1912.
 7. Haldor, f. 1867, reiste til Amerika, bodde i Minneapolis.

1886-1908 Ola Jonsen, f. 1851, d. 1912, var båtbygger slik som faren og farfaren.

G. i 1875 m. Agneta Persdt. Dragstbakken, f. 1852, d. 5.3.1902.

G. I 1908 m. Anne Guneriusdt. Varmdalstrøen, f. 1849, d. 19

Barn:

 1. Karen, f. 1876, d. 1956, g.m. Ole Gabrielsen Roan fra Roan, f. 1874, d. 1968, bodde på Østby i Klæbu. Barn: Olaf. f. 1903, Petra, f. 1904, Arne, f. 1908.
 2. Berit, f. 1877, g.m. Valdemar Hanssen Varmdal 2/3.
 3. Johanna, f. 1879, d. 1897.
 4. Petrine, f. 1881, d. 1888.
 5. John, f. 1884, tok over bruket.
 6. Petrine, f. 1891, g.m. Peder Justsen Dragsten, Sandavika 1/6, bodde på Grenstad i Klæbu.

1909-1934 John Olsen, f. 1884, d. 19    . G. 1909 m. Anne Olsdt. Renå fra Grøtemsmelen, f. 1885, d. 19    .

Barn:

 1. Astrid, f. 1910, g.m. Bernt Olsen Amdal, Frampå-Jardet 3/2.
 2. Ola, f. 25.10.1912,  g.m. Karen Larsen fra Tiller, bor på Heimdal. Barn: Anne og Kari.
 3. Gudrun, f. 17.11.1914, g.m. Paul Skaset fra Åfjorden, bor i Trondheim.
 4. Olav, f. 1919, tok over bruket.
 5. John, f. 1919, g.m. Marit Olsdt. Renå, se Solbakken 12/15 under Fuglem.

1935-1941 Ola Johnsen Warmdal.

1942-        Olav Johnsen Warmdal, f. 11.5.1917. G. 1940 m. Målfrid Alette Johansdt. Borgen fra Klæbu, f. 2.11.1919. (Datter til Johanne Andersdt. Kolstad (Se Kolstad 130/20))

De tok over bruket etter bror hans, flyttet senere til Trond­heim.

Barn:

Aud Jorid, f. 12.11.1941, g.m. Olav Tryvesøn Høiås, Dyrdalslia 62/3, bor i Løten.