VARMDALSTRØA GNR. 2/5

Print Friendly, PDF & Email

Da Iver Justen tok over Varmdal våren 1858, fikk faren og stemora husmannsplassen Trøa som kårbruk. Iver og faren byttet altså bustad. Men det var nesteldste sønnen til Just – Gunerius – og kona Kari Persdt. som skulle bygsle plassen og dri­ve den. Og de skulle fortstte her etter at Just og Berit Marta var borte. Det var skralt forhold mellom Just-sønnene og faren og det gikk heller ikke bra her på Trøa. Endskapen ble at Just og Berit Marta bosatte seg på Varmdalsbjørga, senere kalt Justbørja, som ble nytt kårbruk.

I 1920 ble Trøa utskilt fra Varmdal og solgt til husmannen Ole Guneriussen for 2 320 kroner. I 1875 var det 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 7 sauer og 10 geiter på plassen, og utsæden 1 t. korn og 3 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 3 sauer og 1 gris på bruket. Det er 25 da dyrkajord og 318 da produktiv skog. Eierne er nå i gang med å grunnlegge bruket på nytt land, bygging av hus og dyrking av jord, inne ved Dragstvegen.

Brukere

1792-1817- Einar Pålsen fra Bellet, f. 1757, d. 1805, var søsken­barnet til Tomas Halvardsen Varmdal. G.m. Gunhild Kristoffersdt. fra Røros, f. ca. 1757, levde som kårenke ennå i 1826, trulig død i Klæbu.
Barn:

 1. Kari, f. 1792, d. 1814.
 2. Gunhild, f. 1795, g.m. Hans Hanssen Dragstsjøan.
 3. Ingeborg, f. 1800, d. 1863, g.i Klæbu 1824 m. Per Nilssen Grenstad, f. 1794, d. 1850, bodde på Grenstadmoen. Barn: Marit, f. 1825, Gunhild, f. 1827, Einar, f. 1829, Klaus, f. 1831, Nils, f. 1835, Karen, f. 1839, Ola, f. 1841.

1822-1845 Reier Estensen fra Kolsetmoen, f. 1786, d. 1840, kom til Solem som dreng, og ble slik boende på denne kanten av bygda. G.I. 1817 m. Kari Henriksdt. fra Utigarden Grøtem, f. 1784, d. 1826. G.I 1828 m. Anne Eriksdt. Solemshaugen fra Nerhåggån, f. 1790, d. 1846.

Barnlause ekteskap, men fostret opp søsterdatter til Kari, som også hette Kari, f. 1818, g.m. Guttorm Jonsen Amdalshaugen 3/9.

1846-1857 Iver Justsen fra Varmdal og kona Siri Andersdt., se Varmdal.

1858-1895 Gunerius Justsen fra Varmdal, f. 1830, d. 5.6. 1914. G. 1849 m. Kari Persdt. fra Fuglemsbrennan, f. 1825, d. 1886.

Gunerius er kalt hornblåser da han giftet seg. Han og Kari kom hit fra Varmdalsåsen, og bodde her på Trøa sammen med far hans til i 1863, da faren med familie flyttet til Varmdalsbjørga.

Barn:

 1. Anne, f. 1849, g.m. enkmann Ola Jonsen Varmdalsåsen.
 2. Just, f. 1850, g.m. Anne Persdt. Høgås, se Sandavika under Dragsten.
 3. Per, f. 1852, d. 6.3.1862.
 4. Ola, f. 1855, d. 31.8.1862.
 5. Martin, f. 1858, d. 9.3. 1862.
 6. Marit, f. 1860, d. 15.8.1862.
 7. Peder, f. 1863, G. i Lånke 1888 m. Marit Jensdt. Bybot fra Flå, f. 1858, reiste til Amerika i 1891, bodde i Minneapolis, Barn: Jens Gunerius, f. 1889, Christine Bergitte, f. 1891, John Gerhard, f. 1895, Marie Pauline, f. 1898, Carl Rudolf. f. 1902.
 8. Ole, f. 1867, tok over bruket. 1896-1936 Ole Guneriussen, f. 1867, d. 19    . G. 1896 m. Brynhild Berntsdt. Renåøyan, f. på Kjøsnes 1866, d. 19    .

Barn:

 1. Gunerius, f. 1896, tok over bruket.
 2. Karen,  f.  1898,  g.m.  Ole Johansen Eggen,  Eggahaugen 158/15.
 3. Bernhard, f. 1904, død ung.
Gunerius Warmdal i kvernhuset ved Dragstsjøen. Bildet er fra 1940-åra.

Gunerius Warmdal i kvernhuset ved Dragstsjøen. Bildet er fra 1940-åra.

1937-1964 Gunerius Olsen Warmdal, f. 1896, d. 17.10.1981. G. 1923 m. Johanna Arntsdt. Dragsten fra Pigarden, f. 1882, d. 10.9. 1978.

Barn:

 1. Arnt Dragsten, f. 1903 (far: Esten Johansen Fossen i Mostadmarka), g.m. Oline Gunnarsdt. Haukas, se Øver-Solem 7/1.
 2. Bjarne Warmdal, f. 1908, g.m. Borghild Olafsdt. Engan, se Varmdal 2/3.
 3. Brynhild Beate, f. 1924, tok over bruket.

1965- Brynhild Beate Guneriusdt. Warmdal, f. 9.5.1924. G. 1948 m. Arne Johan Johansen Fossholde fra Klæbu, f. 20.3.1925.

Barn:

 1. Gudmund Johan, f. 28.4.1949, g.m. Mette Tessem fra Trond­heim, f. 30.1.1950, tok over bruket. Barn: Sigurd, f. 1976, Helga, f. 1978.
 2. Jon Arnold, f. 16.5. 1952, bor i Trondheim.