VARMDALBJØRGA (JUSTBØRJA)

Print Friendly, PDF & Email

Etter å ha hatt Varmdalstrøa som kårbruk noen år, kom Just Iversen Varmdal og kona Berit Marta Olsdt. hit til Varmdalsbjørga, her de ryddet og bygde en plass. Husmannsfolk var de ikke, men hadde kår på Varmdal. Denne plassen, som etter ham ble hetende Justbørja, lå ikke langt fra Oksdalen i Amdalsmarka og de hadde husmannsfolket der, Per Larssen og Marit Persdt., som nærmeste naboer. Kårfolket hadde 3 kyr, 2 ungnaut, 12 sauer, 10 geiter og 1 gris her. Åker og utsæd hos en­ka Berit Marta i 1875 var 1/4 t. bygg, 1 t. havre og 3 t. poteter. Berit hadde med seg sønnen Ola Jonsen, som hadde sønnedat­ter til Just – Anne Iversdt. – til kone. De tok senere over Varm­dal. På Justbørja holdt i 1875 også den tjueårige Ane Gurina til, datter til Berit Marta og Just. Trettenårigen Haldor Persen Oksdalen var gjætergutt. Martin Justsen med kone og barn bodde også her før de flyttet ut. I 1882 reiste driverne på Varm­dal til Amerika og folket på Justbørja flyttet til gards igjen og plassen ble lagt øde.