AMDAL GNR. 3/2 (FRAMPÅ JARDET)

Print Friendly, PDF & Email

Kristoffer Jonsen Amdal og kona Berit Andersdt. tok over halve heimgarden hans da de giftet seg, mens bror hans, Jon, tok over andre halvparten – Nordigarden. Den ble med tida ut­videt, slik at den kom i tredobbel skyld imot bruket her, men i realiteten var ikke forskjellen stor. Det gamle Amdalsfolket kom bort fra Nordigarden i siste halvpart av 1700-åra, mens et­terkommerne til Kristoffer og Berit ble her til i 1811, da de flyt­tet ut.

Ennå i de første 1800-åra bodde familiene på de to Amdalsbruka i fellestun. I 1811 ble det en brå omveltning. Da brann husa ned for begge familiene. Kristofferfolket stod svakt økonomisk og så seg nok ikke råd for å bygge opp hus igjen. De ga opp gardsdrifta i Amdal og flyttet herifra.

Som nevnt under Nordigarden var det svært driftige folk der. Anderssønnene Tomas og Bersven forpaktet også bruket her. Sammen med far sin bygde de opp hus på vestsida av Amdalselva. Senere ble det Bersven og kona Marit Bersvensdt. fra Dragsten som tok over her og bygde nye hus Frampå-Jardet, men nå et par hundre meter nærmere sjøen enn de gamle husa stod.

Det var ennå i 1823 ikke ordnet med bygselbrev fra Stiftelsen. Bruket kom da med i skiftet og Amdalsbrødrene møtte som forpaktere, men trulig var det Bersven som alt den gangen drev her. Bruket ble nå samlet i fire teiger: a) Heimjordet, som i sør grenset til Lekvolleiendom, i vest til utmark, i nord til jordet på andre Amdalsbruket og i øst til Amdalselva. b) Et stykke åker og eng på andre sida av elva, som i vest grenset til eiendommene til Nesto Fuglem og Belljardet, i nord til Solemsslættet, i aust til andre Amdalsbruket og i sør til sjøen, c) En utmarksteig i sør og vest for innmarka, og grenset til den og sjøen og i vest og nord til adre Amdalsbruket. d) Skog og ut­mark ovafor og nordafor innmarka, som grenset i aust til inn-og utmark på Nordigarden, i nord til Solemsmarka og Dragstsjøen, i vest til Fuglemseiendom og i sør til utmarka på Nordi­garden.

Alt ble ikke skiftet i 1823. Fortsatt hadde de som var med i sameiet, også Fuglem og Lekvoll, både seterbeite og myrslætter felles.

Anders Bersvendsen på Nordigarden hadde bygslet en part av Lekvollmarka her på Amdal og kjøpte den i 1812. I 1821 ble den halvert mellom brødrene Tomas på Nordigarden og Ber­sven her på Frampå-Jardet. Tomas gikk fra parten sin og den ble kjøpt av de to Bersvenmågene her – Ola Olsen, som tok over Frampå-Jardet, og Erik Bardosen, som kom til Amdalsåsen. Slik ble brukerne Frampå-Jardet eiere av 13 1/2 marklag av Lekvollmarka, dvs. av storparten av den. I midten av 1800-åra hadde dette mye å si, da så mange var husmannsfolk der ute, som ga mye arbeidshjelp på bruket her, både i onnene og i skogsarbeidet.

Ole Anderssen Amdal fikk i 1921 skjøte på bygselbruket sitt, som han året før hadde kjøpt av Th. Angells Stiftelser for 16 000 kroner. I dag er sjuende generasjonen fra Anders og Gunhild, som for vel to hundre år sia kom til gards, eiere av bruket.

I 1866 var det 41 mål dyrkajord – «steening og vandsyg» – og 31 mål myragtig eng Frampå-Jardet. Brukerne her og Nordigarden setret sammen. Hvert bruk fikk et lass høy fra setra, mens Frampå-Jardet kunne hauste 29 lass på innmarka og av­le 12 t. bygg, 50 t. havre og 48 t. poteter. Fra skogen kunne de årlig ta 1/2 tylft planketømmer. Bruket kunne fø 1 hest, 5 kyr, 16 småfe og 1 gris.

Som nevnt bodde mye folk på Nordigarden i 1875, men de var ikke mindre mangmente her. Det var Anders Olsen og Marta som drev, mens seks av søskena hans var heime og hjelpte til. I alt var det fjorten mennesker på bruket. I føset var 2 hester, 1 okse, 10 kyr, 7 ungnaut, 43 sauer, 27 geiter og 2 griser. Utsæden siste våren var 1 t. bygg, 11. blandkorn, 4 t. havre og 7 t. pote­ter.

Omkring 1955 var 80 da dyrkajord, 2 hester, 8 kyr, 6 ungnaut, 25 sauer og 2 griser på bruket. Det er et stort skogbruk, med omkring 2670 da produktiv skog, som gir en årlig tilvekst på omkring 250 kbm. I tillegg kommer skogen i Hånnåmarka 163/12. Ole Anderssen Amdal kjøpte mye av Lekvollparten –gnr. 14/7 – av Høyby og la den til bruket her.

Brukere

1731-1764 Kristoffer Jonsen, f. 1703, d. 1766. G. 1731 m. Berit Andersdt. Moen, f. på Yster-Såsen 1705, d. 1767.

Kristoffer og broren Jon halverte heimgarden mellom seg. Kristoffer og Berit tok over denne parten.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1732, bodde heime, senere hos søstera i Grubba, død ugift i legd 1809.
 2. Jon, f. 1735, tok over bruket.
 3. Berit d.e., f. 1740, tjente på Varmdal i 1762, flyttet senere ut.
 4. Ragnhild, f. 1741, g.m. enkmann Anders Olsen Amdalsgrubben.
 5. Anders, f. 1744, død som spedbarn.
 6. Berit d.y., f. 1746, g.m. Gunnar Guttormsen Solemsplassen, flyttet ut.
 7. Anders, f. 1750, død som barn.

 

1765-1803 Jon Kristoffersen, f. 1735, d. 1803. G. 1765 m. Gun­hild Jonsdt. Solemsplassen, f. 1726, d. 1804.

Barn:

 1. Anders, f. 1766, d. 1771.
 2. Ingeborg, f. 1722, tok over bruket.

1804-1810 Ingeborg Jonsdt, f. 1772. G. 1800 m. Jon Persen Fuglem fra Engåsen, f. 1769, som var G. i 1796 m. Alett Pålsdt. Volset, f. 1770, d. 1799, og de hadde hatt en husmannsplass på Fuglemseiendommen på Amdal. Jon var bror til Anders Fug­lem, Nesto.

Ingeborg og Jon Amdal flyttet ut av bygda, senest i 1811. Barn til Jon i 1. ekteskap:

 1. Per, f. 1796, flyttet ut.
 2. Pål, f. 1799, d. 1801. Barn i 2. ekteskap:
 3. Alett, f. 1801, død som spedbarn.
 4. Gunhild, f. 1802.
 5. Jon, f. 1806.

1811-1829 Bersven Anderssen fra Nordigarden Amdal, f. 1780, d. 1837. G. 1807 m. Marit Bersvensdt. fra Nigarden Dragsten, f. 1779, d. 1845.

Barn:

 1. Gunhild, f. 1807, tok over bruket.
 2. Marit,   f.   1810,   g.m.   Erik   Bardosen   Høybyhaugen,   se Amdalsåsen.
 3. Kari, f. 1818, g.m. Ola Jonsen Eidem, Oppigarden.

1830-1865 Gunhild Bersvensdt, f. 1807, d. 1887. G. 1827 m. Ola Olsen Solemstrøen, f. 1793, d. 1871. Barn:

 1. Anders, f. 1827, tok over bruket.
 2. Ingeborg, f. 1830, g.m. Bersven Olsen Oksvollen, se Hånnå.
 3. Bersven, f. 1832, sinnssjuk, d. 1910.
 4. Ola d.e., f. 1833, g.m. Mali Halvardsdt. d. 1926. Solemstrøen, se Amdalshaugen 14/6.
 5. Marit, f. 1837, hadde kår av bruket, var lam i fjorten år, død ugift 1901.
 6. Mali, f. 1839, d. 1840.
 7. Peder, f. 1841, bodde heime, død ugift.
 8. Ola d.y., f. 1845, g.m. Berit Jonsdt. Amdal, se Amdalshau­gen 14/6.
 9. Mali, f. 1848, bodde heime, død ugift 1915. 10. Kari, f. 1851, død ugift 1881.

1866-1901 Anders Olsen, f. 1827, d. 1.9. 1901. G. 1866 m. Marta Olsdt. Amdalsgrubben, f. 1839, d. 2.3. 1931.

Barn:

 1. Gunhild, f. 1867, g.m. Bersven Olsen Hånnå.
 2. Ole, f. 1875, tok over bruket.

1902-1954 Ole Anderssen, f. 1875, d. 9.4.1947. G. 1902 m. Helene Olsdt. Eggen fra Egga (østre) 158/2, f. 1883, d. 11.3. 1969.
Barn:

 1. Anders, f. 1.5. 1903, d. 2.5. 1922.
 2. Ole, f. 27.9. 1904, død ugift.
 3. Marta, f. 29.3. 1906, d. 15.12. 1922.
 4. Bernt, f. 1908, tok over bruket.

1955-1977 Bernt Olsen Amdal, f. 27.2. 1908. G. 1938 m. Astrid Johnsdt. Warmdal fra Varmdalsåsen, f. 8.6. 1910.

Barn:

 1. Hallfrid Annlaug, f. 24.2. 1942, g.m. Rolf Kåre Bonaunet fra Malvik, f. 1935. Barn: Anne Marit, f. 1964, Jorid Bente, f. 1967, Roar Helge, f. 1969.
 2. Marta Alfrida, f. 22.3. 1945, g.m. Magne Dagfinn Monsvold fra Råkvåg i Stjørna, f. 1940.

1978- Hallfrid Anlaug Bonaunet og Marta Alfrida Monsvold.