AMDALSÅSEN

Print Friendly, PDF & Email
Eldste dattera Frampå-Jardet på Amdal tok over heimbruket etter hun giftet seg, mens nesteldste Marit Bersvensdt. fikk sette seg ned her på Åsen sammen med mannen Erik Bardosen. De fikk bygselbrev fra Th. Angells Stiftelser i 1834, på vanlige husmannsvilkår. De satt som losjerende på Amdal en­nå i 1832 og flyttet nok ikke til Åsen før ett eller to år senere.I 1842 kjøpte Erik Bardosen, sammen med svogeren Ola Ol­sen Amdal, Lekvollmarka på Amdal. Erik tok over ene halv­parten, Sponnesset, som hørte husmannsfolket her til så lenge de bodde på Åsen. Det samme var tilfelle med en skogteig på Hånnå, som Erik hadde arvefeste på.

I 1875 var det 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 9 sauer og 12 geiter på plassen. Utsæden var 3/8 t. bygg 1 1/2 t. havre og 3 t. poteter. Det var mer som et småbruk enn en husmannsplass. Da familien her flyttet til Malvik, ble plassen lagt øde.

Brukere

1834-1875 Marit Bersvensdt. fra Frampå-Jardet på Amdal, f. 1810, d. 1894.

G. 1831 m. Erik Bardosen fra Bardohaugen på Høyby, f. 1809, d. 1893.

Barn:

  1. Bersven, f. 1831, d. 1832.
  2. Bardo, f. 1834, tok over plassen.
  3. Marit, f. 1836, g.m. Ola Persen Dragsten, se Dragstaunet.
  4. Bersven, f. 1838. 5. Bersven, f. 1848. 6. Anders, f. 1846. Alle de tre yngste døde som spebarn.

1876-1892 Bardo Eriksen, f. 1834, d.  1892. G. 1861 m. Berit Jonsdt. Renåtrøen, f. 1837, søster til Siri Lekvollrommet. Mor deres var Berit Bersvensdt. Dragsten, Nigarden. Barn:

  1. Marit, f. 1862, g.m. Peder Einarsen Dragstsjø, bodde på Vullum i Malvik.
  2. Berit, f. 1863, flyttet ut.
  3. Ingeborg, f. 1865, flyttet ut.
  4. Erik, f. 1870, reiste til Amerika, G. i 1905 m. Clara Underland, d. i Wisconsin 1914, II1916 m. Emily Dahlgren. Barn: Margareth Bernise, f. 1908.

1893-1899 Marit Bardosdt. og Peder Einarsen Dragstsjø bod­de visstnok på Sponnesset, som hørte husmannsfolket her til.