PÅLROMMET

Print Friendly, PDF & Email

Plassen lå ned mot Pålodden ute ved Selbusjøen aust for Grubba. Den hørte Frampå-Jardet til, og ble lagt til bruket igjen da Mikkel Olsen tok med seg den årsgamle gutten Pål, senere kjent skolemann Paul Amdahl, og flyttet et par hundre meter, til Grubba. Det ble skrype folk på Pålodden. Gunhild Olsdt. døde på barselsseng og ble gravlagt sammen med det nyfødte barnet sitt, etter ti år på plassen. Pål sjøl ble heller ik­ke gammel og to år etter ham døde eldste dattera og Odden ble lagt øde igjen.

Brukere

1814-1820 Per Jonsen og kona Eli Persdt. kom til Amdal fra Renåøyan, men flyttet over sjøen igjen, til Høgåssanden. Det er trulig at de satt som husmannsfolk her på Odden, og at de var bureisere.

1825-1838 Pål Jenssen fra Flaknan i Flora, f. 1782, d. 1838, var først dreng i Vikvarvet og senere på Solem, der han hadde to søstrer. G. 1816 m. Gunhild Olsdt. fra Lervika på Kjøsnesnesset, f. 1791, d. 1833.

De losjerte på Solem til i 1822, da de flyttet til Amdalsgrubba og like etter hit.

Barn:

  1. Berit, f. på Solem 1816, tok over plassen.
  2. Ingeborg, f. på Solem 1821, g.m. Ola Estensen Slindmoen, se Amdalstrøan (Inni Trøåm).
  3. Jens, f. 1833, død som spebarn.

1839-1840 Berit Pålsdt., f. 1816, død på barselsseng 1840. G. 1840 m. Mikkel Olsen Stamnesbakken, f. 1813, som var g. I m. Ragnhild Andersdt. Amdalsgrubben og flyttet dit. Barn: Paul, f. 1840, d. 1927, skolestyrer, G. i i Trondheim dom­kirke 1866 m. Ingeborg Kristine Iversdt. Råen fra Trondheim, f. 1831, d. 1867, I 1876 m. Kjerstine Larsdt. Lund, Fossan, f. 1853, d. 1911. Paul bodde ei tid på Moen, ellers i Trondheim. Barn: Ivara Kjerstine, f. 1866, d. 1870, Paul Kristian, f. 1876, d. 1901, g. 1899 m. Karoline Hagen fra Trondheim, f. 1883, d. 1965. Første kona til Paul var moster til den andre.