AMDAL GNR 3/2 (NORDIGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Jon Jonsen og Ingeborg Matsdt. tok over halve bruket – 6 marklag – etter foreldra hans omkring 1730. Familien ga opp bygselen etter at Per Jonsen i 1767 døde. Enka Marit Sjursdt. ble igjen her på et lite kår. Slektsgreina døde ut her i bygda med dattera Ingeborg, som i 1832 døde som allmisselem.

Det nye bygselfolket – Anders Bersvensen og Gunhild Tomasdt. – kom her i 1774 eller 1775. Da de i 1789 fikk bygselbrev på bruket, ble det opplyst at de hadde «brukt og bebodd» det i femten år. Denne familien var drivende folk. Eldste sønnen, Tomas, fikk i 1800 bygselbrev på Fuglemseiendommen her i Amdal -12 marklag – med husmannsplassene Åsen og Grubba, som Haldor Persen Fuglem, Nordsto, i 1807 ga avkall på ved skriftlig erklæring. For nå var Tomas Anderssen nettopp gift, med Brynhild Velve, og skulle ta over drifta av heimbruket, slik at Tomas og Brynhild nå satt med 18 marklag av Amdal. Sammen med broren Bersven forpaktet Tomas det andre Amdelsbruket, som Kristofferfolket flyttet fra. Dette tok sei­nere Bersven og kona over.

I 1823, det året Anders Bersvensen og andre kona, Eli Gunnarsdt., døde, ble det holdt et vidtgående jordskifte i Amdal, som før nevnt. Fuglemsparten 3/3 ble nå samlet i to teiger: a) Innmarka, som grenset til sjøen og i vest til innmarka på an­dre Amdelsbruket og engslættet til Sandvik og Øver-Solem, i nord til Lekvolleiendom og i øst til Solemsmarka. b) Utmar­ka, som også grenset til Selbusjøen, i vest til Lekvollmarka, i nord til Dragstsjøen og i øst til Amdalsmark. De opphavlige 6 marklag – 3/1 – ble også utskiftet, og samlet i fire teiger: a) Heimjordet fikk bruket hovedsaklig vest for Amdalselva, hit Tomas Anderssen nå hadde flyttet husa sine. Det ble nå liggen­de mellom elva og Lekvollmarka. b) En teig åker og eng øst for elva – «hvor den gamle Amdalsgaard har staaet». Den gikk ned i sjøen og støtte i nordvest til engslætta til Nesto Fuglem og Belljardet, i nord til Sandviksslætta og i øst til den gamle Fug­lemsparten 3/3, som nå var slått sammen med Nordigarden. c) Et «betydeligt» engslætte like øst for husa på bruket, som i vest grenset til elva, i nord og øst til Lekvollslættet og i sør til Sandviks- og Solemsslætta. d) Utmarksteigen gikk opp fra sjøen og grenset i vest til utmarka på Fuglemsparten 3/3, i nord til Dragstsjøen og i øst og sørøst til Solems- og Lekvollutmark.

Den slekta som i midten av 1770-åra kom til gards, er fortsatt på Amdal. I 1921 gikk de over fra bygselfolk til sjøleiere. Da fikk John Tomassen skjøte fra Th. Angells Stiftelser for 11 290 kroner og kår til mor sin for 2 500 kroner i femårlig verdi. Ved salget holdt stiftelsen igjen mye skog – gnr. 3/1 – omkring 3200 da.

I 1723 nevnes både seter og kvern på Amdal. Av kverna ble det betalt flomkvernskatt. Det ble setret på Storvollen og Amdalsvollen. Gammelvollen ute på Amdalsbjørga har trolig vært brukt av Amdal. Nordigarden setret til sist på lånt seter på Langåsen i Klæbu. I 1866 var ei seter i bruk. På vollen ble det foret ett lass høy hvert år, men garden hadde Ikke markaslått. En del av foret kom nok likevel fra utmarka.

Matrikkelkommisjonen 1866 kunne opplyse at på Nordigarden var det 80 mål dyrkajord og 121 mål naturlig eng. Avlinga var 21 t. bygg, 64 t. havre, 88 t. poteter og 49 lass høy og bruket kunne vinterfø 2 hester, 10 kyr, 32 småfe og 1 gris. I skogen var årlig produksjon tylft planketømmer. Kommisjonen skulle og­så uttale seg om «adkomsten» til garden: Den har 3/4 mil veg, som til tider er uframkommelig «formedels Meenis og Snefald».

I 1875 var det en storfamilie på ni personer som skulle leve av Nordigarden. Merkelig nok hadde de ikke kyr sjølve, men seks leiekyr. Ellers var det 1 hest, 1 okse, 7 ungnaut, 16 sauer, 22 geiter og 2 griser i fjøset. Utsæden i 1875 var 3/4 t. bygg, like mye blandkorn, 5 t. havre og like mang tynner poteter.

Omkring 1955 var det 75 da dyrkajord her, 2 hester, 4 kyr, 5 ungnaut, 14 sauer og 1 gris. Den produktive skogen er 554 da, med en årlig produksjon på 37 kbm.

Fra Nordigarden Amdal er utskilt: Haugen 3/9 i 1920 til hus­mannen Gustav J. Amdal. Grubba 3/10 s.å. til Ole P. Høiås. Amdalselva 3/11 i 19 til Trondheim E.verk. Heimtun 3/12 i 1966 til Hans J. Amdal, sønnen her på Nordigarden. Bjørklund 3/13 s.å. til Jonny Kristiansen.

Brukere

1731-1752 Jon Jonsen, f. 1705, d. 1751. G. 1728 m. Ingeborg Matsdt. Okstad d.y., f. 1703, d. 1757.

De tok over halvparten av heimgarden hans, mens bror hans og kona tok over den andre.
Barn:

 1. Per, f. 1729, tok over bruket.
 2. Jon, f. 1734, g.m. Siri Nilsdt. Bergesmoen, se Velvesmoan.
 3. Mats, f. 1735, død som barn.
 4. Mats, f. 1746, ?

1753-1774 Per Jonsen,  f.   1729,  d.   1767.  G.   1753 m.  Marit Sjurdsdt., f. ca. 1728, d. 1791. Det er uklart hvor hun kom ifra, kanskje født utenfor ekteskap.
Barn:

 1. Jon, f. ca. 1753, d. 1767, samme år som faren døde.
 2. Anders, f. 1757, død som spedbarn.
 3. Anders, f. 1758, vistnok død som barn.
 4. Kirsti, f. 1760, d. 1769.
 5. Ingeborg, f. 1762, losjerte på Nordsto Fuglem og Fuglemstrøa, død ugift 1832.
 6. Jon, f. 1764, død som barn.
 7. Malena, f. 1766, d. 1769.

1775-1806 Anders Bersvensen, f. 1744, d. 1823, kom fra en hus­mannsplass på Nergarden Eidem, visstnok fra den senere Gunnaplassen. Han hadde to søstrer gift til Balstad. G. i 1769 m. Gunhild Tomasdt. fra Tåmmåsgarden Grøtem, f. 1745, d. 1806.

G. I 1816 m. Eli Gunnarsdt. Mobakk, f. på Moen 1747, d. 1823, som var G. i m. Ola Olsen Balstad, se Øybakken på Moen.

Anders arbeidet i Grønligruvene, de som ga kis til Verket i Mostadmarka, før han kom til Amdal. Han var over sytti år da han giftet seg med nesten jamgamle Eli Øybakken. De døde med bare ei vekes mellomrom i 1823.

Barn:

 1. Maria, f. på Grøtem 1769, død der 1773.
 2. Maria, f. på Grøtem 1774, bodde heme, tjente senere hos broren Tomas, død ugift 1848.
 3. Tomas, f. 1777, tok over bruket.
 4. Bersven,  f.   1780,   g.m.  Marit Bersvensdt.  Dragsten,   se Frampå-Jardet Amdal.
 5. Kari, f. 1783, død før 1807.
 6. Anders, f. 1785, d. 1788.
 7. Marit, 1788, g.m. Per Bersvensen Dragsten, Pigarden.
 8. Anders, f. 1793, d. 1800.

1807-1844 Tomas Anderssen, f. 1777, d. 1851. G. 1807 m. Brynhild Jonsdt. Velve fra Bortistoggo, f. 1779, d. 1850.

Barn:

 1. Gunhild, f. 1810, g.m. Pål Olsen Stamnes, se Amdalstrøan (UstiTrøåm).
 2. Jon, f. 1819, tok over bruket.

1845-1888 Jon Tomassen, f. 1819, d. 1894. G. 1843 m. Berit Olsdt. Eidem fra plassen Stubbleet på Oppigarden Eidem, f. 1822, d. 1915.

 

Barn:

 1. Brynhild, f. 1844, g.m. Arnt Bersvensen Dragsten, Pigarden.
 2. Ingeborg, f. 1846, reiste til Amerika, g.m. Per Anderssen Dragsten d.y., Jardet.
 3. Tomas, f. 1848, tok over bruket.
 4. Anne, f. 1851, reiste til Amerika i 1875, g.m. Bersven Anders­sen Dragsten, Jardet.
 5. Berit, f. 1854, g.m. Ola Olsen Amdal d.y., Frampå-Jardet.
 6. Ola, f. 1857, reiste til Amerika i 1882, g. 1888 m. Ingeborg Persdt. Fuglem, Nesto, f. 1865, bodde i Minnesota. Barn: Berntine Constanse, Johnny Garhard, Palmer Berenus, Conrad Joy, Tinnie Ovidia, Olga Idelia, Albin Melburt.
 7. Anders, f. 1860, g. 1888 m. Ingeborg Haldorsdt. Dragsten, se Oksvollen under Amdal, f. 1862.
 8. Gunnar, f. 1863, d. 1868.
 9. Johanna, f. 1868, d. 1869.

1889-1913 Tomas Jonsen, f. 1848, d. 20.7. 1913. G. 1872 m. Mali Andreasdt. Forodden fra Singsås, f. 1846, d. 31.3.1955.
Barn:

 1. John, f. 1873, tok over bruket.
 2. Berit, f. 1876, gikk gjennom isen ved Solem og druknet 20. mars 1892, sammen med Kirsti Johansdt. Eggabrettet.
 3. Dordi, f. 1879, g.m. Torstein Jonsen Renå, Ustigarden, bodde på Rambraut i Horg.
 4. Gurine, f. 1881, g.m. Sivert Olsen Solem, se Østby 16/7 under Høyby.
 5. Andrea, f. 1884, g.m. Ole Olsen Solem, Fossjardet på Øver-Solem, bodde ved Jonsvatnet.
 6. Anne, f. 1886, d. 1977, g. 1915 m. Anders Jonsen Eggen i Horg, f. 1886, d. 1963. Barn: John, f. 1915, d. 1944, Tomas, f. 1917, d. 1945, begge døde i tysk fangenskap, Marit, f. 1919, Anders, f. 1921, Arne, f. 1924, Magli, f. 1926, Arnt, f. 1926, Odd, f. 1928, Anna, f. 1931.
 7. Brynhild, f. 1890, d. 16.8. 1953.

1914-1944 John Tomassen, f. 1873, d. 17.10. 1945. G. 1902 m. Serina Hansdt. Varmdal, f. 1880, d. 4.12. 1926.
Barn:

 1. Mali, f. 16.11. 1902, d. 31.3. 1955.
 2. Marit Anna, f. 30.3. 1905, d. 1959, G. i 1924 m. Sivert Olsen

Olsen Guldseth, Holet, I m. Fridjof Antonius Kristiansen fra Trondheim. Barn i 2. ekteskap: Jonny, f. 1943, Sigrun, død som spedbarn.

 1. Berit, f. 27.1. 1907, d. 19.12. 1930.
 2. Tomas, f. 1910, tok over bruket.
 3. Hans, f. 26.1. 1912, g.m. Karin Peggy Solheim fra Sørli, f. 1930, bor på Strinda. Barn: Ann Siri, f. 1958, Jan Tore, f. 1961.

1945-      Tomas Johnsen Amdal, f. 27.1. 1910. G. 1946 m. Inge­borg Tomasdt. Aftret (se Kolvikodden 150/16), f. 26.6. 1917. Barn:

 1. John, f. 11.3. 1947, g.m. Wenche Hansen fra Trondheim, f. 28.10. 1948. Barn: Tomas, f. 1969, Catrine, f. 1975.
 2. Signe, f. 8.9. 1949, g.m. Eivind Birger Tyholt fra Lånke, f. 1947. Barn: Ole Tomas, f. 1971, Ingeborg Alfhild, f. 1973, Åge, f. 1975.