AMDALSHAUGEN GNR. 3/9

Print Friendly, PDF & Email

Husmannsplassen Haugen opp imot utmarka opp for Nuttudalen hørte Nordigarden Amdal til. Jon Olsen og Ingeborg Guttormsdt. var bureisere her. Fjerde generasjonen, Gustav Jon­sen Amdal, fikk kjøpe plassen av Th. Angells Stiftelser for 3 970 kroner, etter at den i 1920 var utskilt fra Amdal.

I 1875 var det 1 ku, 4 sauer og 5 geiter på plassen, og utsæden  1/2 t. korn og 2 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 37 da og krøttera 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut og 2 griser. Den produktive skogen er 213 da med årlig tilvekst på 20 kbm.

Brukere

1813-1842 Jon Olsen fra Ustigarden Sandvik, f. 1774, d. 1847, for omkring på gardene som smed.

G. 1804 m. Ingeborg Gutormsdt. fra Fuglemsodden på Høyby, f. 1780, d. 1856.
Barn:

 1. Marit, f. 1804, g.m. Renald Bersvensen Dragsten, se Dragstaunet.
 2. Ola, f. 1808, død som spebarn.
 3. Ola, f. 1809, kom i konfirmasjonsalderen til Mostadmarka som dreng, G. i 1836 m. Lisabet Sofia Pålsdt. Buas, Åsberget, f. 1810, II1855 m. Ingeborg Olsdt. Rognas (Volås).f. ca. 1812, begge fra Mostadmarka. Barn: Pål, f. 1831, Lars, f. 1840, Johanna, f. 1846, Sivert, f. 1853.
 4. Marit, f. 1814, død som spedbarn.
 5. Marit, f. 1816, flyttet til Trondheim i 1843, g. 1860 m. Olaus Olsen Rossmo fra Trondheim, f. 1827. Barn: Johannes Antonius, f. 1846 (far: Magnus Antoniussen Trana), gift og bodde i Trondheim under navnet Trana. (Marit var visstnok G. i 1836 i Lade m. Ola Olsen Viken fra Mostadmarka, f. ca. 1810.)
 6. Guttorm, f. 1820, tok over plassen.

1843-1898 Guttorm Jonsen, f. 1820, d. 1904, var tømmermann. G. 1843 m. Kari Persdt. Varmdalstrøen, f. 1818, d. 1865, datter til Per Olsen Nuttudal og Gjertrud Henriksdt. Grøtem, Utigarden.
Barn:

 1. Ingeborg, f. 1843, d. 1924, g. 1870 m. Ivar Hanssen fra Nord-Fron i Gudbrandsdalen, f. 1847, d. 1932, bodde på Grenstadbakken i Klæbu. Barn: Karen, f. 1870, Hans, f. 1872, Marie, f. 1876, Marta, f. 1878.
 2. Anne, f. 1846, død ugift 8.1. 1920, drev plassen sammen med foreldra og senere sønnen Karl Gustav, f. 1870 far: (Jon Ol­sen Kvamshaugen fra Strinda), se nedafor.
 3. Gjertrud, f. 1848, g.m. Ola Olsen Renå, se Grøtemsmelen.
 4. Jon, f. 1851, druknet i Kanalen i Trondheim 1908, G. i 1879 m. Olina Olsdt. Teigtrøen, f. 1832, d. 1880, II1881 m. Ane Marta Hansdt. Tømmervoll, f. 1855, d. 1922, begge fra Klæbu, bod­de på Bromstadtrøa i Klæbu. Barn: Ole, f. 1884, Gunerius, f. 1891.
 5. Per, f. 1853, heime i 1865.
 6. Ola, f. 1856, død som spedbarn.
 7. Marit, f. 1857, flyttet til Mostadmarka i 1873, g.m. Marius Dahl, øltapper i Trondheim, barnlaust ekteskap.
 8. Olina, f. 1860, budeie på Strinda, død ugift.

1899-1952 Karl Gustav Jonsen Amdal, f. 1870, d. 3.10. 1950. G. 1899 m. Gurina Persdt. Kolsetbrauten, f. 1874, d. 4.11. 1954.
Barn:

 1. Anna, f. 3.9. 1899, d. 17.1. 1975. Barn: Gunnar Kristian, f. 1935, tok over bruket.
 2. Peder, f. 1901, tok over bruket.
 3. John, f. 11.6. 1903, G. i 1929 m. Henrikke Henriksdt. Sesseng fra Negarden Grøtem 11/2, f. 21.2. 1905, d. 15.8. 1945, I m. Marie Tomasdt. Uglem fra Uglli 51/9, f. 13.1918, bor i Hom­melvik, Barn: Gunnar, f. 1929, Henrik, f. 1931.
 4. Margit, f. 24.6. 1907, d. 13.8. 1919.

1953-1969 Peder Gustavsen Amdal, f. 23.2. 1901, død ugift 12.10.1980, drev bruket sammen med søstera Anna. 1970-        Gunnar Kristian Amdal, f. 25.7. 1935.