AMDALSHAUGEN GNR. 14/6 (INNPÅ HAUGA)

Print Friendly, PDF & Email

Halve Lekvollparten på Amdal – lnr. 16c og 9 marklag – tok Bersven Anderssen Amdal over da han og broren Tomas i 1821 delte. Den ble slik lagt til bruket hans, Frampå-Jardet. Datter­sønnene til Bersven – Bersven og Ola Olssønner – tok over lnr. 16c og busatte seg på den, innpå Haugen. En mindre part – lnr. 16c2 – var da utskilt og solgt til Per Olsen og slått sammen med Oksvollen 14/5.

Det var Mitti-Ola Amdal – faren og en yngre bror hette også Ola – som bygde her, da broren Bersven, som var medeier, ble sinnssjuk. Det var i 1889 at brødrene fikk skjøte fra medarvin­gene. Da Bersven ble umyndiggjort, fikk han kår. Derimot var Litl-Ola Amdal og kona med på oppbygginga av bruket.

I 1866 var det 14 mål dyrkajord og like mye naturlig eng på lnr. 16cl, Lekvollparten til Ola Olsen Amdal. Bruket var «myrlændt, aurmoldet og vandsygt» og middels godt drevet. Den år­lige avlinga kunne bli 3 t. bygg, 8 t. havre og 12 lass høy og det kunne fø 1 hest og 2 kveg. Bruket hadde sambeite med Amdal og ei seter; som nå ble nyttet til beite. Det var kvernbruk til «husbehov». Årlig produksjon i skogen for salg ble satt til 1 tylft sagtømmer og 2 favner stokkved. Dette var lenge før det ble bygd her. Bruket ble drevet sammen med Frampå-Jardet.

Omkring 1955 var det 65 da dyrkajord på bruket og 2 hester, 5 kyr, 3 ungnaut, 13 sauer, 2 geiter og 1 gris. Den produktive sko­gen er 1353 da med 200 kbm i årlig tilvekst.

Fra Amdalshaugen er utskilt Dragstsjøen 14/15 i 1918 til Trondheim E.verk.

Brukere

1889-1903 Ola Olsen d.e. fra Frampå-Jardet på Amdal, f. 1833, d. 7.7. 1910.

G. 1870 m. søskenbarnet Mali Halvardsdt. fra Solemstrøa, f. 1832, d. 18.7. 1907. Barnlaust ekteskap.

1904-1920 Ola Olsen d.y. fra Frampå-Jardet på Amdal, f. 1845. G. 1878 m. Berit Jonsdt. fra Nordigarden Amdal, f. 1854.
Barn:

  1. Ole, f. 1878, tok over bruket.
  2. John, f. 1881, død ugift.
  3. Kari, f. 1884, d. 1889.
  4. Kari, Amdal f. 1893, d. 1977, og Ole Fossli i Mostadmarka, f. 1925, Nikolai, f. 1892, d. 1974 hadde barnaJon, f. 1924, d 1942, Sigrid f. 1925, Nicolai, f. 1929, Berit, f. 1930, Otelie, f. 1932, Oddrun, f. 1934, Odd, f. 1936, Kjellrun, d. 1939.

1921-19    . Ole Olsen Amdal, f. 1878, d. 19    . G. 1924 m. Kari Henriksdt. Sesseng fra Negarden Grøtem 11/2, f. 1891, d. 19 Barnlaust ekteskap.

19   – Peder Johnsen Fuglem fra Dalen 11/11 på Grøtem, f. 28.2. 1930, er søstersønnen til Kari Henriksdt. G.m.  Tordis Olsdt. Dyrdal 62/1, f. 3.4. 1932. Barn:

  1. Maj Kristin, f. 1956, g.m. Inge Melan, Trygstad 92/14 under Kallar.
  2. John Olav, f. 1962.
  3. Brit Elin, f.   1969.