OKSVOLLBJØRGA (EREKBØRJA)

Print Friendly, PDF & Email

Denne plassen lå på den parten av Lekvollmarka på Amdal som hørte Frampå-Jardet til. I 1875 hadde Erik og Marit 1 ok­se, sikkert kjøreokse, 2 kyr, 2 ungnaut, 7 sauer og 8 geiter, som var en stor plassbuskap. De sådde 1 åtting bygg og  1/2 t. havre og satte 3 1/2 t. poteter her ute i marka. Det bodde folk her helt opp i 1900-åra.

Brukere

1828-1866 Bersven Eriksen fra Nerhåggån på Solem, f. 1797, d. 1868. G. 1826 m. Ingeborg Jonsdt. fra Trøa på Ustigarden Sandvik, f. 1803, d. 1866.

Barn:

 1. Kari, f. på Solem, flyttet til Strinda i 1853.
 2. Jon, f. 1834, G. i 1856 m. Gjertrud Olsdt. Solemstrøen, Hesttrøa, f. 1828, flyttet til Lade sokn i 1865, g. I i Lade 1869 m. Gurine Olsdt. Røstadbakken fra Strinda, f. ca. 1828, bodde på Væresaunet i Strinda. Barn: Gurina, f. 1856, Bersven, f. 1859, Kari, f. 1862.
 3. Goro, f. 1841, d. 1845.
 4. Erik, f. 1843, tok over plassen.
 5. Anders, f. 1846, død som spebarn.

1867-1900 Erik Bersvensen, f. 1845, d. 1915. G. 1867 m. Marit Olsdt. Solemstrøen, f. 1843, d. 1919. De flyttet til sist til Ran­heim og der døde de.

Barn:

 1. Per, f. 1864 (mor: Marta Persdt. Hånnåplassen, se Dragstaunet).
 2. Ingeborg, f. 1867, død ugift i Malvik.
 3. Bersven, f. 1870, gift og bodde på Amalienborg i Strinda, barnlaus.
 4. Marit, f. 1872, død ugift på Strinda.
 5. Gurina, f. 1874, g.m. Iver Persen Grøtte, Nordjardet 9/3.
 6. Anne, f. 1877, død ugift 16.6. 1903.
 7. Ole, f. 1879, lærer, g.m. Borghild Ottosdt. Hove fra Åsen, f. 1901, bodde på Sommervoll i Malvik.
 8. John, f. 1881, d. 26.9. 1902.