NUTTUDALEN GNR. 14/3

Print Friendly, PDF & Email

Nuttudalen har, iallfall en del av den, vært i samme familien helt sia Per Estensen Høyby fikk skjøte på et slåtteng her i 1720. Per tok forresten over etter farbroren Ola Jonsen Jervan, se Høyby. Dette var eiendom som i 1600-åra var kjøpt fra Fuglem av brukeren på Høyby. Det som Ola Jervan solgte, var 6 marklag, som i mellomalderen hadde hørt Amdal til. Under skiftet etter Per Estensen og kona Agnis Olsdt. på Engan i 1738, ble disse 6 marklag utlagt til eneste arving, dattera Goro. Vergen for henne, Ola Olsen Aunet, solgte Nuttudalen i 1751 til Per Olsen Engan, morbror hennes. Han ble gift til plassen Engåsen. Den ble senere delt mellom brødrene Ola og Anders Perssønner, slik at en halvpart kom under Belljardet og den andre under Nesto Fuglem. Sønnen på Belljardet – Per Olsen, og kona Marit Haldorsdt. flyttet hit som bureisere.

Helt fra mellomalderen og til i 1820-åra var Nuttudalen slåttland. Nå ble det et sjølstendig bruk. I 1850 fikk Haldot Persen Nuttudal skjøte av slektningen Per Anderssen Fuglem på par­ten han eide her. Den jorda som Sandviksbruka hadde i Nuttu­dalen, ble også kjøpt og lagt til bruket her. En del av den hadde i mellomtida hørt Sponnesset til, men da Peder Einarssen Am­dal (Dragstsjø) flyttet til Malvik, solgte han den til Haldor Nuttudal.

Ennå i 1866 var det bare 6 mål dyrkajord på bruket, og 12 mål naturlig eng. Det ga ei årlig avling på  3/4 t. bygg, 4t. havre, 16t. poteter og 3 lass høy, som kunne vinterfø ei ku. Men i 1875 var det 1 okse, 2 kyr, 2 ungnaut, 6 sauer og 10 geiter her og utsæden var 1 åtting bygg,  3/4 t. havre og 3 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 50 da og buskapen 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 21 sauer og 1 gris. I 1951 ble Lekvollvollen 14/22 utskilt fra Lekvollen og kjøpt av Peder Haldorsen. På Nuttudalen er det nå 788 da pro­duktiv skog og en årlig tilvekst på 36 kbm.

Brukere

1822-1849 Per Olsen fra Belljardet, f. på Engåsen 1784, d. 1849. G. 1818 m. Marit Haldorsdt. fra Svinåsplassen, f. 1783, d. 1860, søster til Ola og Berit på Oksvollen.

Per og Marit losjerte hos farbror hans på Nesto Puglem før de flyttet hit.
Barn:

 1. Kari d.e., f. på Bellet 1818 (mor: Gjertrud Henriksdt. Grøtem, Utigarden), g.m. Guttorm Jonsen Amdalshaugen 3/9.
 2. Marit, f. 1818, g.m. Bersven Haldorsen Solem, se Ner Trøjardet på Uststoggo Solem.
 3. Kari d.y., f. 1821, g.m. Jon Olsen Dragsten, se Varmdalsåsen.
 4. Ola, f. 1824, g.m. Marit Hansdt. Slindmoen, se Sponnesset ovafor.
 5. Haldor, f. 1828, tok over plassen.

1850-1906 Haldor Persen, f. 1828, d. 1878.

G. 1856 m. Mali Haftorsdt. Slindmoen fra Nordmoen, f. 1834, d.

19.12.1906.

Barn:

 1. Marit, f. 1859, d. 1880.
 2. Maren, f. 1861, d. 1870.
 3. Kari, f. 1865. g.m. Esten Olsen Amdalstrøan, Inni Trøåm, bodde på Bonaunet i Mostadmarka.
 4. Peder, f. 1874, tok over bruket.

1907-1956 Peder Haldorsen, f. 1874, d. 25.10.1956. G. 1914 m. Ingeborg Anna Paulsdt. Forset fra Ølset i Klæbu, f. 1876, d. 20.5.1955.

Barn:

 1. Magli Anna, f. 2.11.1915, g.m. Arne Ansnes, f. 1918.
 2. Haldor, f. 1917, tok over bruket.
 3. Paul, tvilling, f. 1917, død som spedbarn.
 4. Paul, f. 1919, tok over bruket.

1957-1970 Haldor Pedersen Nuttudal, f. 6.1.1917, død ugift. 1971-
Paul Pedersen Nuttudal, f. 21.8.1919. G. 1941 m. Åse Sundt fra Malvik, f. 23.12.1916.

Barn:

 1. Inger Johanne, f. 27.10.1941.
 2. Mary Kristine, f. 2.3.1948.