SANDNES GNR. 4/6 (SOLEMSJARDET)

Print Friendly, PDF & Email

Husmannsplassen Jardet ble utskilt fra Nordigarden Solem i 1921 og kjøpt i navnet til bygselmannen Peder Pedersen for 2 320 kroner. Men det var sønnen, som også hette Peder, og kona Marit Olsdt. som da stod for drifta og var egentlig kjøper, imot at far hans fikk kår.

Det var en sønn på Nordigarden – Anders Bersvensen – og kona, også Marit Olsdt., som først bosatte seg her på Jardet som husmannsfolk og fikk bygselbrev fra Th. Angells Stiftel­ser i 1810. De to sønnene deres ble begge gående ugifte, og satt etter tur som husmenn her. Den yngste, Anders, ga i 1888 opp plassen, slik at nytt folk fra Nordigarden kunne flytte hit, Ma­rit Monsdt. og andre mannen hennes, Peder Pedersen. Hus­mannsplassen fikk nå karakteren av kårbruk, da Marit og Per ga fra seg bygselen på Nordigarden da de flyttet hit.

I 1900 fikk Peder også bygsel på husmannsplassen Ner-Trøjardet på Uststoggo, som slik ble slått sammen med Solemsjardet.

I 1875 var det 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer og 1 gris på plassen til Anders Anderssen, som lenge hadde Agneta Sjurdsdt. fra Nigarden Dragsten som husholder. Omkring 1955 var dyrkajorda 23 da og krøttera 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 11 sauer og 1 gris, ikke ulikt det vi finner av husdyr her åtti år tid­ligere.

Brukere

1810-1847 Anders Bersvensen fra Nordigarden Solem, f. 1767, d. 1845.

G. 1803 m. Marit Olsdt. fra Ustistoggo Engan, f. 1780, d. 1848.

Barn:

 1. Bersven, f. 1804, tok over plassen.
 2. Gjertrud, f. 1807, g.m. Ola Tomassen Grøtem d.e., se Grøtemsmelen.
 3. Dødfødt jente i 1810.
 4. Siri, f. 1812, g.m. Iver Justsen Varmdal.
 5. Anders, f. 1815, tok over plassen.
 6. Marit, f. 1821, død som spedbarn.
 7. Dødfødt jente i 1822.

1848-1857 Bersven Anderssen, f. 1804 død ugift 1857.

1858-1887 Anders Anderssen, f. 1815, død ugift 1894.

1888-1910 Peder Pedersen fra Solemshaugen, f. 1844, d. 1935. G. 1872 m. Marit Monsdt. f. 1834, d. 1909, enke etter Per Persen Solem, Nordigarden, se der.

Barn:

 1. Berit, f. 1871.
 2. Petrine, f. 1874, d. 8.1.1908.
 3. Peder, f. 1876, tok over bruket.

1911-1955 Peder Pedersen, f. 1876, d. 17.4.1955. G. i 1896 m. Gurina Tomasdt. Overvik fra Burshaugen, f. 1876, d. 8.12.1908.

G. i 1911 m. Berit Persdt. Stamnes fra Ustigarden, f. 1881, d. 1972.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Marit, f. 1896.
 2. Elena, f. 1899, d. 1915.
 3. Kristine, f. 1906, d. 1909. Barn i 2. ekteskap:
  1. Kristine, f. 1911, tok over bruket.
  2. Margot, f. 1919, g.m. Anders Ingebrigtsen Kjeldstad 44/1.

1956-       Kristine Pedersdt. Solem, f. 6.6.1911.