KALVTRØA

Print Friendly, PDF & Email

Ola Bersvensen og Kari Olsdt. var bureisere på Kalvtrøa og flyttet hit i 1842, det året bygselbrevet ble gitt av Stiftelsen på 11 mælinger jord. Plassen lå ute i Åsbygda, ned for Åsplassene. Solems-bruka hadde flere trøer her, både kalv- og hesttrø, og opp for Åsen lå Skalltrøa. I 1875 hadde plassfolket 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer og 10 geiter og utsæden var 1t. korn og 3 t. poteter.

Brukere

1842-1872 Ola Bersvensen (se Engplassen på Engan), f. 1806, d.

1885, var sønnen til Litl-Marit Bersvensdt. fra Nerhåggån her

på Solem, som tidlig ble enke.

G. 1831 m. Kari Olsdt. på Belljardet, f. 1799, d. 18    (ca. 1860).

De losjerte på Engplassen hos farmor hans før de flyttet hit.

Barn:

  1. Kari, f. på Belljardet 1831, drev plassen sammen med søskena, død ugift 1905. Barn: Kari, f. 1862 far: Nils Olsen Aftretsåsen, sønnen til Ola Tomassen Engan, Ustistoggo, d. 1945.
  2. Bersven, f. 1833, tok over plassen.
  3. Marit, f. 1835, drev plassen sammen med de to eldre søskena, død ugift i Trondheim. Barn: Ingebrigt, f. 1874 (far: Gunnar Persen Solem, Uststoggo), snekker, bodde i Trondheim.
  4. Ola, f. 1836, reiste til Amerika.
  5. Per, f. 1839, bodde i Trondheim, stallkar, visstnok død ugift.
  6. Ingebrikt, f. 1842, d. 1844.

1873-1916 Bersven Olsen, f. 1833, død ugift 1916, drev plassen sammen med søstrene Kari og Marit.