NER-TRØJARDET

Print Friendly, PDF & Email

Bersven Haldorsen, f. 1801, d. 1889, sønnen til Haldor Bersvensen Slind fra Nordigarden Solem, fikk bygselbrev på 9 1/2 mæling på Uststoggo Solem i 1846, året før han og Marit

Persdt. fra Nuttudalen, f. 1818, d. 1899, ble gift. De var bureise­re her. I 1875 hadde de 1 okse, 2 naut, 6 sauer og 8 geiter på plassen, sådde litt korn og satte 3 t. poteter. Plassen lå nede mot sjøen på jord som nå hører Solemsjardet til. Den ble lagt ned da de gamle var døde. De hadde hatt to barn: Brynhild, f. 1847, d. 1861, og Haldor, f. 1854, d. 1857.

Her på Ner-Trøjardet losjerte i mange år svensken Lars Eriksson, f. 1807, død ugift 1891. Han drev med maling og litt snekkerarbeid. Svensken var ugift, men hadde to barn med In­geborg Persdt. Fossan, f. 1836: Anne, f. 1862, og Olina, f. 1867, begge oppfostret på Stenhaugen på Grøtem.