SOLEMSPLASSEN

Print Friendly, PDF & Email

I 1700-åra eksisterte en plass på Solem som vi idag ikke vet hvor den lå. Den er i skrevne kilder kalt Solemsplassen og hør­te Uststoggo og Haugen til. På Skalltrøa opp for Solemsåsen er det merke etter en plass, og likens ute i Djupdalen, der det ty­delig er tufter etter hus. Sagnet sier at i Djupdalen skal det ha bodd en Isak. Omkring 1665 var en unggutt, Isak Svensk, dreng på Solem. Det må ha vært han som senere bodde i Djupdalen. De aller eldste husmannsplassene lå helst på eller nær innmar­ka på garden, og Solemsplassen kan kanskje lokaliseres til om­rådet Jardet – Åsen.

I 1723 er Solemsplassen kalt «en god Huusmandsplatz». Den ble lagt ned etter at Jon Olsen døde og enka Magret flyttet til Amdal.

Brukere

1701-1722 Ola Bjørnsen, f. ca. 1654, d. 1730, visstnok fra Kjøsnes, og kona Gunhild, f. ca. 1651, d. 1724.
Barn:

  1. Ragnhild, f. ca. 1683, g.m. Jon Jonsen Sandvik, Nordigarden.
  2. Bjørn, f. ca. 1684, g.m. Anne Jonsdt. Solem, se Oppigarden Svinsås.
  3. Jon, f. ca. 1687, tok over plassen.
  4. Ola, f. ca. 1690, g.m. Kirsti Tomasdt., se Mean.

5. Per, f. ca. 1700, bodde på Fossen i Mostadmarka.
1723-1778 Jon Olsen, f. ca. 1687, d. 1768.

G. i 1723 m. Ingeborg Kristoffersdt., f. ca. 1691, d. 1750.

G. I 1751 m. Magret Nilsdt. Kvelloringen, f. 1716, død hos stedattera på Amdal 1801.

Barn:

  1. Gunhild, f. 1726, g.m. Jon Kristoffersen Amdal, Frampå-Jardet.
  2. Gjertrud, f. 1728, d. 1729.
  3. Eli, f. 1731, g.m. Ola Olsen Amdalsgrubben d.e.
  4. Ingeborg, f. i 2.ekteskap 1752, d. 1758.
  5. Gunnar, f. 1740, sønnen til Magret og Guttorm Persen Høybytrøen (Nytrøa), g.m. Berit Kristoffersdt. Amdal, flyt­tet til Auset i Hegra. Barn: Ingeborg og Berit, tvillinger, f. 1769, Guttorm, f. 1771, Magret, f. 1773, Ragnhild, f. 1775, Anders, f. 1778, G. i Lade 1824 m. Marit Larsdt. Pineberg, f. i Malvik ca. 1798, Kristen, f. ca. 1782.