JENSGARDEN GRØTEM MNR 783

Print Friendly, PDF & Email

Omkring 1695 ble Nordigarden halvert. Dette halvspannet fikk senere navnet Jensgarden, etter brukeren Jens Nilssen Halck. Jensgardsnavnet lever fortsatt i markanavna Jensgardskjølen og Jensgardsøyan.

Ett av de første bygselfolka, Tomas Sjurdsen eller Kirsti var kanskje av den gamle slekta på Nordigarden. Hausten 1703 ga Tomas opp bygslen, slik at sønnen kunne få brev på bruket. Hun levde i ti og Jon ble gift igjen, men døde alt i 1719. Siri Estensdt. ble enke og slik kunne Jens Halck komme til gards. Etter ham ble det sommeren 1738 holdt skifte. Buet etter ham viser at drifta på Jensgarden var mer som på et småbruk. Det ble registrert ei ku, Raudyr, en kvigekalv, tre geiter, fire sauer og en hest. Kornet skulle etter tiendemeldinga være 4 1/2 t. bygg og 13 1/2 t. havre. Både stua og fjøset var gamle – «dels forraadnet». Dessuten var det stabbur og masstu. Økonomien var og­så skral. Bygselfolket var skyldig 22 rdr. i landskyld til asses­sor Sommer, hospitalforstanderen.

I matrikkelforslaget 1723 er det foreslått å sette opp skylda på bruket med 6 marklag. Utsæden ble den gangen satt til 3/4 t. bygg og 3 1/2 t. havre og krøttera til 1 hest, 4 kyr, 3 ungnaut, 7 sauer og 6 geiter. Bruket hadde seter og det ble svart 6 skl. engeskatt. Årlig høyavling var 30 lass.

Da Jon Tomassen var død, kom de to sønnene hans, Tomas og Ola, til morfolket sitt Ner-Hårstad, og kom aldri til Grøtem for å ta over. De hadde bare stemor og stefar her. Halvsøsster deres, Helke, kom også som ung til Hårstad som taus og ble se­nere gående der. Slutten på den gamle familien her på Jens­garden, er skifte etter enka Siri Estensdt. fra midtsommerleitet 1741. Hun var først gift med Jon Tomassen og så med Jens Halck. Det var sørgelig tilstand på bruket etter disse. Buet ble verdsatt til vél 12 rdr. og viste et underskott på vél 63 rdr. Det var noen få småfe igjen etter Siri. Bjørn Bjørnsen Stor-Evjen kom med krav på 5 rdr. som han hadde lagt ut i skatt for henne og Nils Bell hadde betalt 3 rdr. for likpreka. Det var taklause hus på Jensgarden den gangen.

Tjueåringen Ola Anderssen på Negarden Grøtem fikk bygsel på bruket her. Tanken var nok at det skulle bli slått sammen med Negarden, men i 1751 døde Ola, ung og ugift. Da bygslet Tomas Olsen, en mann som lenge hadde budd på Grøtem med familien sin. Etter et års tid ga han opp bygselen for Halvard Tomassen, som fikk bygselen i februar 1753. Fire år senere bygslet Jon Jonsen Hove, måg på Negarden Grøtem. Slik ble Jensgarden noen år drevet som avlsbruk, til at Ola Jonsen og Berit Jonsdt. Mogarden kom her. Økonomien var fortsatt et uløselig problem og Ola og Berit måtte forlate bruket og satte seg ned på Stenhaugen som husmannsfolk, et plassrom i sam­eie i Grøtemsmarka. De tre barna deres som ble gifte, ble også gående i husmannsstanden, på Stenhaugen, Svinåsplassen og Fossjardet.

Dette ble slutten på Jensgarden som sjølstendig bruk. Fire år før Ola og Berit måtte gi seg her, hadde Petter Nilssen Bell bygslet andre halvparten av Nordigarden, dvs. «Ereksgarden». Han nyttet nå høvet til å få hand om Jensgarden også, og de to halvpartene ble slått sammen igjen.

Brukere -1702 Tomas Sjurdsen, f. ca. 1629, d. 1709, og kona Kirsti, f. ca.1630, d. 1716.

Barn: Jon, f. ca. 1673, tok over bruket.

1703-1719 Jon Tomassen, f. ca. 1673, d. 1719. G. i 1703 m. Helke Olsdt.  Ner-Hårstad,  f.  ca.  1678,  d.  1713.  G.I 1716 m.  Siri Estensdt. Høyby, f. ca. 1686, d. 1741, som var g.I m. Jens Halck. Barn:

 1. Tomas, f. 1704, g.m. Kirsti Tomasdt. Langset, se Kvello.
 2. Ola, f. 1707, g.m. Kirsti Olsdt. Berge, se Øver-Hårstad.
 3. Kirsti, f. 1710, d. 1711.
 4. Per, f. 1713, død som spedbarn.
 5. Helke, f. 2. ekteskap 1718, tjente på Kvello og Hårstad, død ugift på Øver-Hårstad 1783.

1720-1740 Siri Estensdt., enke etter Jon Tomassen Grøtem. G.I 1721 m. Jens Nilssen Halck fra Øver-Bell, f.ca 1677, d. 1737.

Barn:

 1. Johanna, f. 1722, død på barselseng i 1757 og gravlagt sammen med den nyfødte dattera, som ble døpt Johanna etter mora, men døde like etter. Far til barnet var Jon Bardosen Fossan, som var trulovet med Johanna.
 2. Jon, f. 1724, g.m. enke Gunhild Olsdt. Balstad og kom dit. 1741-1751 Ola Anderssen fra Nergarden Grøtem, død ugift 1751, 29 år.

-1728- Tomas Olsen, f. ca 1690, visstnok bror- eller søstersønnen til Jon Tomassen her på Grøtem.

G.1717 m. Siri Matsd. fra Okstad, f. ca. 1692, død her på Grøtem 1742.

Familien losjerte her fra omkring 1722 og etter ei soldatrulle fra 1728 drev Tomas Olsen, gefreider, gardsbruk på Grøtem. De må ha drevet Jensgarden sammen med Jens og Siri. Det er mulig at enkmannen Tomas og de fleste barna flyttet ut.

Barn:

 1. Marit, f. på Okstad 1717, g.m. Ola Jonsen Hårstadåsen på Ner-Hårstad.
 2. Mats, f. på Varmdal 1720.
 3. Ola, f. 1723, d. 1724.
 4. Gunhild, f. 1724.
 5. Agnis, f. 1725.
 6. Ivar, f. 1728.
 7. Agnis, f. 1731, d. 1734.
 8. Ingeborg, f. 1732.
 9. Ola, f. 1736.

1753-1756 Halvard Tomassen ?

1757-1764 Jon Jonsen og Ingeborg Andersdt., se Negarden Grøtem.

1767-1782 Ola Jonsen, d. 1806, var trulig født på Evja i 1730 og faren var Jon og mora trulig Marit. Det er gitt opp feil alder på Ola, både i folketellinga 1801 (54 år) og da han døde (31 år). G.ca. 1754 m. Berit Jonsdt. Mogard fra Nordigarden, f. 1732, d. 1798.

Før de flyttet hit losjerte Berit heime på Mogarden, mens Ola var i Fredrikstad i militærtjeneste. De gikk fra bygselen på Jensgarden og flyttet som husmannsfolk til Stenhaugen.
Barn:

 1. Marit, f. ca. 1754, g.m. Haldor Persen Eidem, se Svinåsplassen.
 2. Jon d.e., f. ca. 1757, g.I m. Brynhild Ivarsdt. Grøtem, I m. enke Marit Gunnarsdt. Gullset, se Stenhaugen.
 3. Jon d.y., f. på Mogarden 1760, g.m. Berit Olsdt. Svinåshaugen, se Fossjardet.
 4. Anne, f. på Mogarden 1764, død ugift 1799.
 5. Ola, f. 1768, død som spedbarn.
 6. Ola, f. 1770, d. 1773.
 7. Berit, f. 1775, d. 1776.

1783-        Petter Nilssen Bell og Marit Olsdt., se Nordigarden nedafor.