GRØTEM VESTRE GNR 8/1 (NORDIGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Ti år etter at Haldor Jonsen og Kari Eriksdt. giftet seg, tok de over denne halvparten av heimbruket hans, mens en yngre bror tok over andre halvparten. Den ble solgt ut av slekta, men denne halvparten er nå i femte generasjonen fra Jon Haldor­sen og Siri Persdt.

Husa på bruket brant ned for Haldor Jonsen og Kari Eriksdt. Haldor lå i Kvernfjellet på arbeid da dette hendte, og viste in­gen ting om hva som var skjedd før han kom til gards. Det var en svenske som losjerte her som de mente var skyld i brannen. Han drev med maling og satte nymalte ting for nær varme, slik at det tok fyr. Brannen skal ha ødelagt Kari, både fysisk og psykisk. Hun hadde kastet seg ut fra et loftsvindu under bran­nen. Hun ble heller ikke gammel og Haldor satt igjen med fem barn, det yngste fire år.

I 1875 var det 1 hest, 1 okse, 4 kyr, 4 ungnaut, 14 sauer, 10 gei­ter og 2 griser i fjøset ogutsæden var 3/4 t. bygg, 3/8 t. bland­korn, 3 t. havre og 8 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 70 da og krøttera 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 6 sauer og 2 griser. Det ble også drevet med mink og rev. Det er senere dyrket mer jord, slik at det i dag er omkring 90 da (?). Det er 763 da pro­duktiv skogmark med 30 kbm årlig tilvekst. Også Grøtem had­de skog på sørsida til Selbusjøen – i Håmmårslia. Den er solgt fra bruket.

Fra Nordigarden 8/1 er utskilt: Kotrøen 8/4 i 1912 til Ole Pe­dersen Grøtte og lagt til Nirstrøa 9/2. Brennheim 8/5 i 1943. Myrmoen 8/6 i 1947 (halvparten) til Karl P. Grøtte.

Brukere

1868-1912 Haldor Jonsen, f. 1831, d. 1.9.1923. G. 1858 m. Kari Eriksdt. Grøtem fra Ivarsgarden, f. 1833, d. 1877. De tok over denne halvparten av heimbruket hans.
Barn:

 1. Sigrid, f. 1859, d. 1901, g.m. Ingebrigt Olsen Flønesaunet 61/10, død i Amerika 1942. Barna ble oppfostret her, men reiste til Amerika: Haldor, f. 1883, Ole, f. 1886, Anna, f. 1888, g.m. Torsten Jonsen Sesseng.
 2. John, f. 1861, tok over bruket.
 3. Ingeborg, f. 1865, g.m. Nils Nilssen Aunmoen 140/4.
 4. Edvart, f. 1869, reiste til Amerika i 1893, bodde i Nord-Dakota, g. 1910 m. Ellen Andreasdt. Bøe, f. i Molde 1878. Barn: Harris Arthur, f. 1911, Roy Carol, f. 1919.
 5. Tomas, f. 1873, vanfør, d. 1901.

1913-1922 John Haldorsen, f. 1861, d. 1947. G. m. Johanna Eli­ne Severindsdt. Vollan fra Hitra, f. 1872, d. 1912.

Barn:

 1. Johanna, f. 1883 (mor: Kirsti Johansdt. Eggabrottet, som druknet på Selbusjøen), g.m. Ingebrigt Tomassen Høiby, Bardohaugen 16/6.
 2. John, f. 1890, bodde i Trondheim, d. 1933. (Mor: Berit Persdt. Grøtem, Øver-Myrmoen).
 3. Karen, f. 1894, g.m. Olaus Jonsen Storodd, se Molund 12/7.
 4. Haldor, f. 1896, g. 1933 m. Anna Olsdt. Mebust, Luddumoen 56/14, f. 1905, bodde i Stjørdalen. Barn: Edvin Jostein, f. 1934, Gudrun Oline, f. 1937.
 5. Sigrid, f. 1898, d. 1913.
 6. Tina, f. 1901, bodde i Trondheim.
 7. Jonetta, f. 1903, g.m. Ole Martinsen Bjørkliås i Klæbu, f. 1902, d. 1971. Barn: Sigmund, f. 1929, Jon, f. 1931, Martin f. 1933, Oddleiv, f. 1934, Edvin, f. 1936, Signe, f. 1938, Arn­ulf. f. 1940, Jorunn, f. 1945.
 8. Sigurd, f. 1905, d. 1912.
 9. Othelie Jenny, f. 1907, tok over bruket.
 10. Jørgen, f. 1910, d. 1976, g.m. Nancy Johanne Molden fra Trondheim, f.  1916. Barn:  Rolf. f. 1945,  Sigrid, f. 1947, Steinar, f. 1949.

1937-1969 Othelie Jenny Johnsdt. Grøtte, f. 10.11.1907, d. 1970. G. 1931 m. Henry Simonsen, f. på Vega i Nordland 14.4.1897, d. 1959.

Barn:

 1. Svanhild Johanne, f. 1931, d. 1947.
 2. Rolf. f. 1933, tok over bruket.
 3. Reidun, f. 22.9.1936, g.m. Ole Rikardsen Ljøkjell fra Flå, f. 1926. Barn: Svanhild, f. 1971, Rikard, f. 1973, Frode, f. 1975.
 4. John, f. 29.12. 1938, g.m. Inge Lise Johansen fra Hammer­fest, f. 1942, bor i Hammerfest. Barn; Elin, f. 1963, Roar, f. 1965.
 5. Sverre, f. 5.12.1940, g.m. Sølvi Arnfinnsdt. Kvithyll fra Rissa, f. 1945. Barn: Håvard, f. 1968, Sigrid, f. 1972, Erlend, f. 1975.
 6. Harry, f. 26.2. 1945, g.m. Elin Alfsdt. Grønskag fra Trond­heim, f. 1942. Barn: Erling, f. 1964, Terje, f. 1969, Heidi, f. 1972.
 7. Erling, f. 1947, druknet i Selbusjøen 15.7.1962.

1970-       Rolf Simonsen, f. 13.3. 1933. G.m. Margit Olsdt.

Stubbe fra Lunheim 89/10, f. 7.9. 1938. Barn: Bodil, f. 1966, Laila, f. 1970.