BEKKEN GNR 9/11

Print Friendly, PDF & Email

Jon Jonsen Snustad på Utigarden Grøtem bygslet i 1859 bort en plass ved Dambekken til Ola Persen og kona Ingeborg. Det­te var plassen Bekken der foreldra hans var bureisere. Den ble utskilt fra Utigarden i 1924 og Johanna Iversdt. Solem fikk da skjøte for 3 000 kroner. Hun hadde da vært eier i fire år, men deling var ikke holdt før nå.

I 1875 var det 2 naut, 10 sauer og 5 geiter i plassfjøset og hus­mannsfolket sådde vel ei tynne korn og satte 3 t. poteter. Om­kring 1955 var dyrkajorda 12 da og krøttera 2 kyr og 6 sauer.

Brukere

1838-1856 Ingeborg Olsdt. fra Utigarden Grøtem, f. 1807, d. 1884. G.1833 m. Per Olsen fra Gullsetbakken, f. 1809, d. 1841.

Etter tre år her, våren 1841, døde Per og noen måneder sene­re to av barna med tre vekers mellomrom. Det ble Ingeborg som måtte drive bureisingsplassen.

Barn (de tre første født på Gullset):

  1. Ola, f. 1833, død som spedbarn.
  2. Ola, f. 1834, tok over plassen.
  3. Ola, f. 1835, d. 1841.
  4. Henrik, f. 1838, død som spedbarn.
  5. Marit, f. 1839, d. 1841.

1857-19.. Ola Persen, f. 1834, d. 19… G.i 1857 m. Ingeborg Barosdt. Hårstadmoen fra Bardoan på Ner-Hårstad, f. 1830, død på barselseng 1859. G.I 1862 m. Marit Olsdt. Grøtem fra Myrmoen, f. 1828, d. 19…

Barn:

  1. Ingebrikt, f. 1859 (oppkalt etter mor si som da var død), g. 1894 m. Berta Jørgine Jonsdt. Ulven fra Inderøya, f. 1868, bodde i Trondheim. Barn: Jenny, f. 1896, Ole, f. 1900.
  2. Ingeborg, f. 1864, bodde heime, død ugift.

1920- Johanna Iversdt. Solem fra Solemsåsen 4/7, f. 1889. G.1930 m. Anton Nicolay Nilssen Bye, f. i Trondheim 1878.