GRØTEMSMELEN (NERMELEN)

Print Friendly, PDF & Email

Tomas Eriksen Grøtem kjøpte to treparter av Okstad og del­te mellom sønnene Erik, Arn og Litl-Ola. Men Litl-Ola døde i 1833 og enka Siri Bardosdt. og dattera Marit arvet skogparten. Da barnet døde, satt Marit som enearving. Av henne kjøpte svogeren Stor-Ola Tomassen skogen på Okstad. Derfor er hus­mannen på Ner Grødemsmelen kalt gardmann i tida etter 1833. Han var sjøleier av skog, men Nermelen var plass.

Stor-Ola og Gjertrud Andersdt. begynte som bureisere på Nermelen det året de giftet seG. i 1840 utvidet de plassen, da de fikk arvefestebrev på 4 mælinger jord av Utigarden fra Einar Olsen. Sønnen og kona reiste til Amerika og det kom nytt folk til plassen, men det gikk ikke så lang tid før den ble forlatt. Talla fra 1875 vitner om at folket her drev godt til å være på en plass. Det var enka Ingeborg med to voksne stesønner, Esten og Per, som den gangen drev. De tre andre barna hennes var ennå ukonfirmert. Det var 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 14 sauer og 10 geiter og utsæden 2 t. korn og 5 t. poteter. Plassen er også kalt Tåmmåsmelen.

Brukere

1829-1860 Ola Tomassen d.e. fra Tåmmåsgarden Grøtem, f. 1801, d. 1861.

G.1829 m. Gjertrud Andersdt. fra Solemsjardet, f. 1807, d. 18… Barn:

 1. Marit, f.  1829, g.m. Ola Jonassen Solemshagen, Jonashåggån.
 2. Tomas, f. 1832, d. 1833.
 3. Tomas, f. 1834, tok over plassen.
 4. Anders, f. 1837, reiste til Amerika i 1866, bodde i Minnesota, var hit igjen i 1910.
 5. Ola, f. 1840. reiste til Amerika i 1866, bodde i Minneapolis.
 6. Marit, f. 1843, reiste til Amerika, d. 1903, g.m. Martin
  Hansen Heksum fra Toten, bodde i Minnesota.
  Barn: Theoline, f. 1872, Ole, f. 1876, Carl, Albert, Ella, Helmer.
 7. Karen, f. 1846, reiste til Amerika i 1868, g.1888 m. Laurits Persen Ingdal fra Ingdalen, bodde i Minneapolis. Barn: Alma Gurine, f. 1889.
 8. Gjertrud, f. 1850, reiste til Amerika i 1868, bodde i Iowa, senere i Minnesota.

1861-1870 Tomas Olsen, f. 1834, d. ca. 1918. G. 1859 m. Brynhild Olsdt. Kjøsnes fra Bårdgarden, f. 1838, d. 1901.

Familein flyttet til Amerika i 1870, bodde i Minneapolis.

Barn:

 1. Gjertrud, f. 1859, g. 1879 m. Peter Anderssen Gagnås, f. i Orkdalen 1851. Barn: Alma, f. 1881.
 2. Ole d.e., f. 1861, g.m. Inger Marie Anderssen fra Valdres eller Ringerike. Bant: Blanca, Normann.
 3. Ole d.y., f. 1865, g.m. Tina Mortensen. Barn: Gladys, Verona, Minerva.
 4. Anthony, f. 1870, g. 1898 m. Johanna Jensson, f. på Hamar. Barn: Helen, f. 1899, Margaret Louise, f. 1904, Walter Thomas.

1871-1886 Ingeborg Eriksdt. fra Ivarsgarden Grøtem, f. 1836, var av slekta her. Hun var enke etter Ola Estensen Fuglemsmoen, som døde her i 1871, like etter de flyttet inn. Om denne familien se Fuglemsmoen.