HAUGLI GNR 11/8

Print Friendly, PDF & Email

Grunnlaget for bruket Haugli er jord fra nedlagte husmanns­plasser – Skreddarhaugen, Johanhaugen og Stenhaugen. Ho­vedparten er utskilt fra Negarden i 1932, mens Haugen 10/4 er fra Ivarsgarden og flere bruk, som Ole A. Renå kjøpte av Bernhard Johansen Grøtte i 1935. Det ble bygd her i 1934. Om­kring 1955 var det 30 da dyrkajord her og 1 hest, 4 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 2 griser. Det er nå 47 da dyrket og 118 da pro­duktiv skog.

Fra Haugli er utskilt: Bakken 11/16 i 1960 til Ingvar Sandvik. Soltun 11/17 i 1972 til dattera her, Ingeborg O. Renå. Ellers er det bygslet bort flere tomter.

Brukere

1932-1972 Ole Anderssen Renå fra Solhaug 14/10 på Lekvoll, f. 18.7. 1899, d. 22.4. 1979.

G. 1925 m. Gudrun Johansdt. Overvik, f. i Strinda 21.11.1906, d. 11.11. 1980, datter til Marit Tomasdt. Overvik, Pihaugen.

Barn:

  1. Ingeborg, f. 22.3.1925.
  2. og 3.   Arnt og Johan, tvillinger, f. 1927, døde som spedbarn.
  3. Marit, f. 1929, d. 1930.
  4. Marit, f. 1930, død som spedbarn.
  5. Arvid, f. 1938, tok over bruket.

1973-        Arvid Olsen Renå, f. 21.4.1938. G.m. Bjørg Mari Tomasdt. Lillestokke fra Øytun 77/6 på Røsset, f. 22.5. 1945.