DALEN GNR 11/11

Print Friendly, PDF & Email

Ola Olsen fikk bygselbrev på 15 mælinger av Negarden til plass i 1847, men ble avrådd på å ta til som bureiser. Tomas Hanssen Øver-Solem og kona Ragnhild Nilsdt. nyttet da høvet til å ta over plassjorda her i Stenhaugdalen, som var det opp­havlige navnet på plassen. I 1875 hadde de 2 naut, 12 sauer og 5 geiter og en utsæd på 1 t. korn og 2 1/2 t. poteter.

John Pedersen Fuglem fikk skjøte på Dalen fra Haldor Sesseng i 1951. Omkring 1955 var det 20 da dyrkajord, 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer og 1 gris på bruket. Det er nå 30 da dyrket. I Stenhaugslåttan 9/7, som ble kjøpt fra Stenhaugen, er det 40 da produktiv skog.

Brukere

1855-1883 Tomas Hanssen fra Øver-Solem, f. 1816, d. 1899. G. 1846 m. Ragnhild Nilsdt. fra Heggbakken på Øvervik, f. 1818, d. 1887.

Familien flyttet hit fra Øver-Solem, der den losjerte.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1846, død som spedbarn.
  1. Brynhild, f. 1847, g.m. Jon Jonsen Motrøen, se Fuglemsmoen under Lekvoll.
 2. Berit, f. 1851, g.m. Nils Pålsen Stamnes, Stavset.
 3. Hans, f. 1855, tok over plassen.
 4. Helke, f. 1859, g.m. Pål Olsen Pundsgjerdet.

1884-1941 Hans Tomassen, f. 1855, d. 1944. G. 1884 m. Mali Haldorsdt. Kjøsnesnesset fra Litlnesset, f. 1858, d. 1942.
Barn:  Ragnhild f. 1886, død ung.

1942-1973 Marit Henriksdt. Sesseng fra Negarden Grøtem 11/2, f. 23.3. 1907. G. 1930 m. John Pedersen Fuglem fra Brennan 14/2, f. 3.3. 1907.
Barn:

 1. Peder, f. 1930, g.m. Tordis Olsdt. Dyrdal, se Amdalshaugen 14/6.
 2. Ingeborg, f. 1932, g.m. Arnt Pedersen Fuglem, Nordsto 13/1.
 3. Henrik,  f.  2.5.   1935,  g.m.  Signe Heide fra Renå  161/1, f. 17.6. 1924.
 4. Per Ingvald,  f.  1937,  g.m.  Solveig Reidarsdt.   Sandvik, Tåmmåsgarden Grøtem 11/1, og kom dit.
 5. Odd, f. 1940, tok over bruket.
 6. Gunnar Sverre, f.  11.6. 1942, g.m. Solveig Elin Olavsdt. Aas, f. 1944. Barn: Jan Ole, f. 1975.

1974-         Odd Johnsen Fuglem, f. 18.7. 1940. G.m. Reidun

Johnsdt. Warmdal fra Solbakken 12/15 på Fuglem, f. 18.3.1942.

Barn:

 1. Jarle, f. 1961. 2. Odd Rune, f. 1964.