SAGBAKKEN

Print Friendly, PDF & Email

Navnet forteller at denne husmannsplassen lå ved Grøtemselva, kanskje rett aust for gårdshusa. Husmannsfolk på Sag­bakken var Ola Olsen, f. ca. 1688, d. 1757, som visstnok var søn­nen til ei Gunhild som hadde losjert på Kyllo. Ola kom til Fuglem som dreng. Han ble g. 1725 m. Maren Nilsdt. Halck fra Øver-Bell, f. ca. 1687, d. 1763 – Marn som de sa. Dette var et un­derlig par, rett som de bodde på plassen, så flyttet de fra hver­andre. Presten opplyste i 1743 at Maren var «særsindet og melancholisk» og fikk fattigpenger, enda både hun og mannen var arbeidsfør. Begge var «uduelige, uforligelige ægtefolch, lade og fattige, tugthuset heller verd end almisse»! Presten Rosenvinge var hard til å ta i. I 1762 losjerte Maren hos Jon Jonsen Grøtem, men var allmisselem.

Barn:

  1. Nils, f. på Fuglem 1726, g.m. Ingeborg Jonsdt. Sandvik, se Mebakken.
  2. Ingeborg, f. ca. 1734, g.m. Ola Finnsen Lekvoll d.e. Ingeborg og Ola Finnsen hadde plassen ei tid etter foreldra hennes, men flyttet til Lekvoll. Det er mulig at Sagbakken da ble lagt ned som bustad.