FUGLEMSMOEN GNR 12/3

Print Friendly, PDF & Email

Plassen Fuglemsmoen lå på sameie som hørte Fuglem og Lekvoll til. Esten Olsen og Ingeborg Persdt. var bureisere her. I 1875 ble jorda utskilt fra Nesto. Det var Hans Olsen Solem som den tid losjerte her og ville kjøpe. Men heimel ble ikke ordnet og familien reiste til Amerika. Skjøte er ikke gitt før 1890, fra Per Bjørnsen Fuglem til Ola Olsen Renå for 2 400 kro­ner.

I 1875 var de 1 okse, 1 ku, 1 ungnaut, 9 sauer og 3 geiter på plassen. Det var Hans Olsen og Anne Torstensdt. som drev den gangen og sådde 1 åtting bygg, 1 kvarter blandkorn og 1 t. havre og satte 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 38 da dyrkajord på bruket og 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer og 2 griser. Det er nå 48 da dyrket og 206 da produktiv skog med 10 kbm årlig til­vekst.

Fra Fuglemsmoen er utskilt: Molund 12/7 i 1943 til Olaus Storodd. Smistad 12/8 i 1944 til Jørgen Grøtte, men solgt til Oddmund Storodd i 1957. Moflata 12/9 i 1946, Moflata II12/16 i 1962 og Moflata III 12/18 i 1964, alt til Selbustrand Samvirke­lag. Strandheim 12/19 i 1965 til Gunnar Kristian Grøtte. Breidablikk 12/21 i 1969 til A/L Breidablikk. Molund II12/27 i 1975 til Oddmund Storodd.

Brukere

1828-1864 Esten Olsen, f. 1794, d. 1866, ble foreldrelaus seks år gammel og oppfostret hos Jon og Berit Lekvoll. Mor hans, An­ne Nilsdt., var fra Mebakken, og han var halvbror til Anders Engan, Etter han ble voksen, tjente han på Fuglem og Høyby. G.1824 m. Ingeborg Persdb fra Hesttrøa på Solem, f. 1797, d. 1871 på Nermelen på Grøtem og gravlagt samme dag som søn­nen Ola.

De losjerte på Nesto Fuglem før de flyttet hit.
Barn:

 1. Dødfødt jente i 1824.
 2. Ola, f. 1825, tok over plassen.
 3. Gjertrud, f. 1829, d. 1860.
 4. Anne, f. 1834, g.m. Per Ivarsen Grøtemshaugen, se Nordjardet på Grøtem.
 5. Ingeborg, f. 1838, g.m. Ola Persen Fuglemsbrennan.
 6. Per, f. 1842, d. 1845.

1865-1870 Ola Estensen, f. 1825, d. 1871. G. i 1851 m. Agneta Persdt. Dragstbakken, f. 1826, død på bar­selseng 1857. G.I 1863 m. Ingeborg Eriksdt. Grøtem fra Ivarsgarden, f. 1836.

I 1871 flyttet Ola og Ingeborg til Nermelen på Grøtem, men han døde like etter.

I 1871 flyttet Ola og Ingeborg til Nermelen på Grøtem, men han døde like etter.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Esten, f. 1852, d. 1900, g.1879 m. Marit Evensdt. Aunet, Nistoggo, f. 1843, reiste til Amerika, bodde i Sør-Dakota. Barn: Kari, f. 1878 (mor: Gjertrud Larsdt. Grøtemsmyren), se Larsmyrin på Grøtem, Nils, f. 1879, død som spedbarn (mor: Brynhild Tomasdt. Grøtemsdalen), Olaf. f. 1879, Sigrid, tvilling, f. 1879.
 2. Peder, f. 1855, d. 1926, reiste til Amerika i 1879, g. 1886 m. Ingeborg Eriksdt. Sletne, Brennan, f. 1855, bodde i Minne­apolis. Barn: Amalie, f. 1886, Anna, f. 1890.
 3. Agneta, f. 1857, død som spedbarn.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Anne, f. 1864, død ung, ca. 1884.
 2. Ingeborg, f. 1866, død ugift i Trondheim i 1921. Barn: Ole,

f. 1896 (far: Erik Sivertsen Solem), reiste til Amerika, men kom igjen og bodde i Trondheim, drosjesjåfør, d. 1975.

 1. Tomas, f.1868, g.m. Sigrid Olsdt. Slind, se Nordigarden Grøtem 8/2.
 2. Ola, f. 1870, d. 1872.

1871-1872 øde.

1873-1880 Hans Olsen og Anne Torstensdt. bodde her etter at de gikk fra Øver-Solem og til de reiste til Amerika i 1881.

1890-1923 Ola Olsen fra Øver Renåøyan, f. 1845, d. 19.8. 1928, var sønnen til Marit Olsdt. fra Kjerringplassen på Engan. G. 1872 m. Marit Persdt. fra Eggahaugen, f. 1848, d. 2.5. 1936.

Barn:

 1. Ole, f. 1873, tok over bruket.
 2. Berit, f. 1875, g.m. Ole Jonsen Renå, Ustigarden.
 3. Marit, f. 1876, d. 1940, G. i Lade 1902 m. Johan Severin Sivertsen Tomsettrø (Dahl) fra Strinda, f. 1869. Barn: Olaf Fuglemsmo, f. 1895, (reiste til Amerika i 1923, g. 1925 m. Laura Støen fra Sauøya på Nord-Frøya. (Barn: Einar,

Margaret, Ester, Normann.) Signe, f. 1903, Magda Ovedie f. 1906, Sigrid, f. 1908, Håkon, f. 1912, Margrete Johanne, f. 1916.

 1. Peder, f. 1880, g.m. Katrine Jonsdt. Kulset, se Kolsetåsen 129/19.
 2. Arnt, f. 1883, g.m. Ingeborg Petrine Olsdt. Kulsetås, Berg­heim 129/12, og kom dit.
 3. Johanne, f. 1885, g.m. Ole Estensen Guldset, Elverhaug 147/27.
 4. Berntine, f. 1891, g. 1910 m. Marius Solem, Teslimyra i i Strinda. Barn: Peder, f. 1910, Anna, d. 1912, Målfrid, f. 1914.

1924-1938 Ole Olsen, f. 1873, d. 14.2. 1940. G. 1897 m. Ingeborg Jonsdt. Kulsetmoen, f. 1867, d. 26.4. 1950.

Barn:

 1. Marit, f. 1897, d. 1959, g. 1932 m. Anders Solem, Teslimyra i Strinda, bodde i Oslo.
 2. Ole, f. 1904, død som spedbarn.
 3. Inga, f. 1907, tok over bruket.

1939- Inga Olsdt. Fuglemsmo, f. 28.8.1907, d. 16.7.1980. G. 1932 m. Reidar Haraldsen Haarberg, f. i Trondheim 5.7. 1913.

Barn:

 1. Ole, f. 1933, d. 1940.
 2. Rolf. f. 2.9. 1935, g.m. Ingvor Røvik. Barn: Svein Tore, f. 1959, Inger Anne, f. 1961.
 3. Inger, f. 23.7.1937, g.m. Bjarne Vennberg fra Mostadmarka, f. 1928. Barn: Kirsten Irene, f. 1954, g.m. Helge Eysteinsen Røset, Roar Arne, f. 1960, Helge, f. 1963.
 4. Oddbjørg, f. 9.9. 1941, d. 1980, g.m. Ole Kristian Myrvang. Barn: Mona, f. 1975.