FUGLEMSTRØA (MONGSTRØA)

Print Friendly, PDF & Email

Mons Persen, sønnen på Nordsto Fuglem, fikk hausten 1810 bygselbrev på Fuglemstrøa, og året etter var iallfall Mons og Marit Pålsdt. flyttet hit. De var bureisere her, men det er mu­lig at Ingeborg Nilsdt., enka etter Per Jonsen Fuglem hadde fått Trøa som kårbruk da stesønnen Haldor tok over Nordsto. Hun bodde iallfall her på plassen i 1811, sammen med Mons og Marit.

I 1875 hadde plassfolket 1 okse, 2 kyr, 8 sauer, 3 geiter og 1 gris, sådde  1/4 t. bygg og 1 t. havre og satte 3 1/2 t, poteter.

Brukere

1811-1848 Mons Persen fra Nordsto Fuglem, f. 1774, d. 1848. G. 1803 m. Marit Pålsdt. fra Mevika, f. 1775, d. 1849.
Barn:

  1. Kari, f. 1803, levde i 1830.
  2. Goro, f. 1806, g. 1831 m. Sjurd Bersvensen Aftret, Nordigarden.
  3. Ingeborg, f. 1809, d. 1810.
  4. Per, f. 1811, d. 1828.
  5. Pål, f. 1817, tok over plassen.

1849-1910 Pål Monssen, f. 1817, d. 1914, var skredder. G. 1841 m.    Marit   Olsdt.    Hammersveen   d.e. (se   Bruplassen   på Grøtem), f. 1815, d. 1910.

Barn:

  1. Dødfødt gutt i 1841.
  2. Marit, f. 1843, bodde heime, fikk kår av Nordsto da Arnt Pedersen Fuglem kjøpte bruket, død ugift.
  3. Mons, f. 1850, d. 1934, g. 1870 m. Karl Pålsdt. Garbergstrøen fra Skogmakerhaugen, f. 1846, d. 1927, reiste til Amerika i 1879, bodde i Minnesota, senere i Canada. Barn: I. Kari, f. 1871 (mor: Marit Persdt. Fuglemsbrennan), g.m. Torsten Eriksen Lund fra Skogn, bodde i Soknedalen. I. Ole, f. 1871 (mor: Kari Olsdt. Høgås), bodde i Klæbu. III. Marit, f. 1871, d. 1945, g. 1892 m. Joseph Laumann, d. 1930, barnlaust ekteskap. IV. Gurina (Julia), f. 1872, g.m. Halvard Bjørnsen Berge, Ustpåjardet. V. Berit, f. 1875, d. 1880. VI. Ingeborg (Ida), f. 1877, d. 1938, g.m. Halvor Hovelson, d. 1934. Barn: Hugo, f. 1899, Melwin, f. 1903, Ruth, f. 1905, Malester, f. 1909, Hazel, f. 1912. VII. Berntine, f. 1879, d. 1880. VIII. Paul, f. 1881, d. 1952, g. 1911 m. Mollie Beck, f.  1880, d. 1966. Barn: Myron, f. 1912, Gretchen, f. 1914, Mildred, f. 1916, Perl, f. 1920. IX. Bessie, f. 1883, d. 1972, g.  1905 m. Albert Carmblit, d. 1921. Barn: Milton, f. 1908, Ariene, f. 1910, Alice, f. 1912, Aurel, f. 1913, Albert, f. 1916, Myloa Opal Pauline, f. 1918. X. Parelius, f. 1885, d. 1956, g. 1920 m. Ida Evelyne Leboe, f. 1903, d. 1966.
    Barn: Mildred Caroline, f. 1921, Anny Orlean, f. 1922, Phyllis Hine, f. 1924, død som småbarn, Irwin Clifford, f. 1925. Mary Lill­ ian, f. 1927, Evylyn Kay, f. 1928, Ila May, f. 1930, Orwin Peter, f. 1932, Lloyd Clarence, f. 1933, Gerald Eugene Edward, f. 1937, Merlin Le Roy, f. 1939, Edna Irene Shirley, f. 1939, XI. Oscar Julius, f. 1888, d. 1972, g. 1910 m. Mannie Awedia Simonsen, f. 1892, d. 1980, bodde i Canada. Barn: Simon Melwin, f. 1912, Karen (Connie), f. 1913, Orville, f. 1916, død som spebarn, Donella Mildred, f. 1918, Milton Oscar, f. 1920, Joy Olive, f. 1922, Olea Clarar, f. 1925. XII, Milo (Mike), f. 1891, d. 1956, g. 1927 m. Ella Sigfrieda Erga, f. 1905.