NYTRØA GNR 16/2

Print Friendly, PDF & Email

Guttorm Persen og Ingeborg Torgersdt. ryddet seg hus­mannsplass på Høyby. Han skulle ha hatt Høyby og hun hadde en gang vært jordtaus på Kleset, men enden ble at de kom i husmannskår. Vi kan ikke være så sikre på at det var Ny trøa de ryddet. I folketellinga 1801 blir det opplyst at sønnen Per og kona Ragnhild var «nyerøddere» på plassen sin, altså bureise­re. Skal vi stole på dette, var det de som først ryddet Nytrøa. Foreldra hans kan ha hatt den senere Sersjantplassen, Thor­vald Høiby er åttende generasjon av denne slekta på garden.

Nytrøa ble utskilt fra Høyby i 1897 og skjøtet til husmannen Tomas Persen fra Th. Angells Stiftelser er datert to år senere. Kjøpesummen var 280 kroner. I 1905 fikk han utskilt Sollia 17/5 fra Ustistoggo Engan, som han hadde kjøpt for 500 kroner. Denne eiendommen grenser til Nytrøa og har senere hørt her til.

I 1875 var det 2 naut, 3 sauer, 2 geiter og 1 gris på plassen og en utsæd på 1 åtting bygg, 1 kvarter blandkorn, 1 åtting havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 20 da og krøttera 1 hest, 3 naut, 5 sauer og 1 gris.

Brukere

1751-1785 Guttorm Persen fra Høyby, f. 1708, d. 1787. G.1744 m. Ingeborg Torgersdt. fra Øver-Hårstad, f. på Kleset 1717, d. 1785, som var halvsøster til Torger Svinås, Negarden.

Barn (de tre eldste født på Fuglem):

 1. Gunnar, f. 1740 (mor: Magret Nilsdt. Kvelloringen), g.m. Berit Kristoffersdt. Amdal, flyttet ut, se Solemsplassen.
 2. Per, f. 1745, tok over plassen.
 3. Ingeborg, f. 1747, g.m. Einar Jonsen Stamnes, Utistoggo.
 4. Erik, f. 1750, død på Grøtem 1757.
 5. Mali, f. 1752, død på Solem 1788. Barn: Erik, f. 1778, død som spedbarn (far: Einar Anderssen Engan).
 6. Kari, f. ca. 1755, tjente hos søstera på Stamnes, død ugift 18   , (levde 1825).

1792-1811 Per Guttormsen, f. 1745, d. 1811. G.1772 m. Ragnhild Andersdt. Engan fra Ustistoggo, f. 1748, d. 1818.

Barn:

 1. Marit, f. 1772, d. 1773.
 2. Marit, f. 1774, d. 1797.
 3. Ingeborg, f. 1776, bodde heime, død ugift 1854.
 4. Guttorm, f. 1779, d. 1807.
 5. Anders, f. 1782, tok over plassen.
 6. Mali, f. 1793, død ugift 1847.

1812-1843 Anders Persen, t 1782, d. 1866. G.1811 m. Brynhild Pålsdt. Stamnes fra Ustigarden, f. 1783, d. 1852.

Barn:

 1. Per, f. 1812, tok over plassen.
 2. Dordi, f. 1816, g.m. Ola Nilssen Nervik, Nessbakken.
 3. Pål, f. 1819, g.m. Ingeborg Jensdt. Uglem, Hålået, og kom dit, reiste senere til Amerika.
 4. Guttorm, f. 1821, flyttet til Stjørdalen i 1847, g. 1851 m. Siri Jonsdt. Bergsgjerdet fra Stjørdalen, f. ca. 1826.
 5. Anders, f. 1825, flyttet til Mostadmarka i 1847, G. i Stjørdalen 1860, m. Ingeborg Jakopsdt. Granås fra Lånke, f. 1827, bodde på Markatrøa i Lånke. Barn; Iver, f. 1859, Ole, f. 1864, Berit Marta, f. 1867.
 6. Ola, f. 1828, g.m. Berit Jonsdt. Uglemseggen, Litlegga og kom dit.

1844-1879 Per Anderssen, f. 1812, d. 1899. G.1844 m. Agnis Tomasdt. Renåøyan, f. 1822, d. 1899, søster til Kari Bardohaugen, som var døtrene til Agnis Bersvensdt. fra Pigarden Dragsten.

Per og Agnis døde med ti dagers mellomrom i den siste må­neden i 1800-åra.

Barn:

 1. Anders, f. 1844, reiste til Amerika.
 2. Brynhild, f. 1847, flyttet til Stjørdalen tretten år gammel, g.1878 m. Petter Johansen Julsethammeren fra Lånke, f. 1843, bodde på Hjelsenggjerdet i Stjørdalen. Barn: Johan Petter, f. 1878, Anne Martine, f. 1882, Inga Lovise, f. 1889, d. 1892.
 3. Agnis, f. 1850, g.m. enkmann Per Olsen Dragsten, Jardet.
 4. Ragnhild, f. 1854, g.m. Anders Jonsen Venn i Mostadmarka, f. 1851, bodde på en plass under Verketsgarden i Mostad­marka.
 5. Tomas, f. 1857, tok over plassen.
 6. Kari, f. 1860, g.m. Ole Gunnarsen Balstadtrøen,
 7. Ingeborg, f. 1865, død som spedbarn.

1880-1933 Tomas Persen, f. 1857, d. 26,2.1940. G.1880 m. Berit Olsdt. Kjøsnes fra Bårdgarden, f. 1861, d. 12.1.1933.

Barn:

 1. Anne, f. 1880, g.m. Anders Persen Buas, Kinnset i Malvik,f. 1872. Barn: Marit, f. 1901, Per, f. 1903, Borghild, f. 1905, Inger, f. 1907, Tomas, f. 1909, Arne, f. 1911, Torolf. f. 1916, Sigrid, f. 1919, Sivert, f. 1923
 2. Dødfødt barn i 1882.
 3. Berit, f. 1885, g.m. Einar Fredriksen. Barn: Sverre, død ugift, Borghild, f. 1926.
 4. Peder, f. 1888, tok over bruket.
 5. Oline, f. 1890, g.m. Sivert Jonsen Sæther, Nordigarden 136/1.
 6. Ole, f. 1894, g.m. Inga Olsdt. Sandvik, se Bellåsen 15/2.
 7. Inga, f. 1898, g.m. Haldor Jonsen Fuglem, Oppheim 12/6 under Fuglem.
 8. Tina Bergitte, f. 1901, g.m. Thorvald Johannessen Fossum, se Haldobakken under Svinås, bodde i Hommelvik.
 9. Ragna, f. 1904, g.m. Ingebrigt Jonsen Sandvik, se Bjerkheim 15/6 under Bellet.

1934-1950 Peder Tomassen, f. 1888, d. 9.9.1971. g.         m, Marit Toresdt. Narbuvold fra Os i Østerdalen, f.

1876, d. 6.3.1915. Barn:

 1. Trygve, f. 1909, d. 1919.
 2. Thorvald, f. 1911, tok over bruket.
 3. Peder Arne, f. 1913, d. 1942.

1951-        Thorvald Pedersen Høiby, f. 18.4.1911, d. 1979. G.1937 m. Olga Johan-Pettersdt. Dybvadskog fra Lånke, f. 24.5.1907.

Barn:

 1. Per, f. 31.5.1937, g.m. Kari Olsdt. Stamnes, Stamnesmyran 26/6, f. 1937, bor på Ørlandet. Barn: Hilde, f. 1961.
 2. Marit Oline, f. 1940, død som spedbarn.