MEHEIM GNR 18/3

Print Friendly, PDF & Email

Bruket ble utskilt fra Mean i 1923 til dattera der, Inga Olsdt., f. 1893, d. 13.11. 19674, og mannen Kristen Olsen Garberg, Avlsgarden 36/3, f. 1893, d. 20.5.1966, som fikk skjøte året etter for 4 000 kroner. Det ble bygd her i de nærmeste åra. Det var på denne eiendommen at husmannsplassen Kalvtrøa lå. Det er under dyrking funnet mange henemner på eiendommen, av såkalt Neversten, emner fra elva Nevra. Der ser slik ut for at det har bodd en hensmed i nærheten. Inga og Kristen var gifte i 1917 og hadde to barn:

  1. Ole, f. 31.8. 1918, g.m. Alma Gundersdt. Balstad, se Haugmoen 64/74 under Øver-Hårstad.
  2. Ragnar, f. 16.3. 1929, tok over bruket.