SANDVIKSGJERDET ØSTRE GNR 21/5 (YSTERJARDET)

Print Friendly, PDF & Email

Da Jon Persen i 1815 fikk bygselbrev fra Th. Angells Stiftel­ser på plassen Ysterjardet, var den på 9 mælinger. Det var mor hans, som var enke på Ustigarden, som avstod plassjord til de to sønnene Tomas og Jon. Jon flyttet ikke hit før han og Brynhild Pålsdt. i 1831 giftet seg.

Jon og Brynhild Sandviksgjerdet eide en skogteig på Nigar­den Garberg – gnr. 33/11 – som sønnen Jon tok over og la til Ustpå-Jardet Sandvik.

Ysterjardet ble ikke utskilt fra Ustigarden før i 1934, til Jo­han Jonsen Sandvik, som året før hadde fått skjøte for 2 000 kroner.

I 1875 hadde Jon og Ola på Ustpå-Jardet slåtten på plassen, mens de som bodde her hadde litt åker, slik at de kunne avle litt korn og poteter. Utsæden var 1 åtting bygg, 1 kvarter havre og 1 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 10 da og krøttera 2 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 1 gris. Det er 467 da produktiv skog på bruket. Godt halvparten er gnr. 63/10, utskilt fra Bell. Årlig tilvekst er 17 kbm.

Brukere

1831-1858 Jon Persen fra Ustigarden Sandvik, f. 1800, d. 1858. G. 1831 m. Brynhild Pålsdt. fra Bellet, f. 1810, død Ustpå-Jardet Sandvik 1873.
Barn:

 1. Per, f. 1832, d. 1862.
 2. Pål, f. 1833, d. 1843.
 3. Ola, f. 1835, bodde sammen med broren Jon, død ugift 24.3. 1903. Barn: Ingeborg, f. 1865, reiste til Amerika. Mor: Sessil Olsdt. Grøtemstrøen, Nirstrøa.)
 4. Jon, f. 1840, g.m. Johanna Olsdt. Stamneskamen, se Ustpå-Jardet Sandvik.

1859-1870 Ola og Jon Jonssønner tok seg arbeid i gruvene på Løkken og la seg opp penger slik at de fikk tak i Ustpå-Jardet Sandvik, se der.

1875-1881 Paul Andreassen Brusve fra Levanger, f. 1845. G. 1870 m. Johanna Olsdt. fra Sandviksmyra, f. 1851. Familien flyttet ut.

Barn:

 1. Anton, f. 1869.
 2. Karen Sofie, f. 1872.
 3. Ole, f. 1874, d. 1935, g. 1898 m. Inga Johanne Olsen fra Strinda, f. 1877, d. 1955, datter til Gunhild Olsdt. Amdalstrøan, bodde på Ranheim under navnet Paulsen. Barn: Oskar Julius, f. 1897, Erling Tormod, f. 1904, Einar Gudbjørn, f. 1906, Borghild Fredrikke, f. 1908, Ruth, f. 1914, Paul Gustav, f. 1918.
 4. Dødfødt jente i 1880.
 5. Martin.
 6. Johan, f. 1888.
 7. Ragnhild, f. 1893, d. 1970, g.m. Johan Husby, f. 1891.

1883-1900 Siri Persdt. fra Tåmmåshåggån på Øver-Solem, f.

1841, d. 19    , var enke etter Ola Gunnarsen fra Yterhaugen på Stamnes, f. 1841, d. 1877.

De var gifte i 1870 og hadde barna:

 1. Marit, f. 1869, tok over plassen.
 2. Gunder, f. 1871, d. 1955, G. i Sør-Fron 1895 m. Berte Hansdt. Kleppen (Steig), f. 1867, d. 1949. Barn: Oskar Halvdan, f. 1897, Signe, f. 1899. Gunvor Benedikte, f. 1901, Arne, f. 1904, Einar, f. 1907.
 3. Serina, f. 1874, død som spedbarn.
 4. Serina, f. 1875, d. 1930, g. 1899 m. Torstein Tronsen Kring­haug fra Mostadmarka, f. 1874, reiste til Amerika.

1932 Marit Olsdt, f. 1869, død ugift 9.10.1935. Slik som mor hennes og Paul Brusve før der, var det bare husa på plassen Marit hadde råderett over. Plassjorda ble drevet sammen med Ustpå-Jardet Sandvik.
Barn:

 1. Ole, f. 1898 (far: Anders Ingebriktsen Lien, Gjellia, g.m. Marit Grøtte, se Tømmerli 30/34 under Setsås.
 2. Sigrid, f. 1902 (far: Ola Olsen Stamneskamen), g.m. Peder Olsen Stamnes, se Elvedal 24/10 under Svinås.

1933-1972 Johan Johnsen Sandvik fra Ustpå-Jardet 20/5, f. 5.5.1898, d. 2.10.1974. G. 1927 m. Kari Olsdt. Stamnes fra Ustigarden

26/1, f. 3.10.1906. De tok over plassjorda som forfedrene

hans hadde hatt.

Barn:

 1. Johanna, f. 1926, g.m. Halvard Halvardsen Eide, se Fossli 24/6.
 2. John, f. 1928, g.m. Jorunn Torsteinsdt. Hallien, se Ustpå-Jardet Sandvik 20/5.

1973-        John og Jorunn Sandvik.