STRANDHEIM GNR 24/5

Print Friendly, PDF & Email

Også dette bruket ble utskilt fra Fossan i 1925. det var Johan Olsen Haarstad som kjøpte det av Selbu Sparebank, for 12 000 kroner. Det ble bygd her i åra som kom. Omkring 1955 var det 32 da dyrkajord her og 1 hest, 6 kyr, 6 sauer og 1 gris. Det er 239 da produktiv skog her, med 13 kbm årlig tilvekst.

Fra Strandheim er utskilt Jøvrabu 24/17 i 1971 til Marit Stam­nes, søster til Johan Haarstad.

Brukere

1925-1968 Johan Olsen Haarstad fra Jonasjardet 65/1 på Ner-Hårstad, f. 1897, d. 25.9. 1969, som var lærer, senere skolein­spektør, og klokker. G. 1932 m. Peolive Margrete Jørginusdt.

Grande fra Verran, f. 1887, lærerinne, flyttet som enke til Ver­ran igjen. Barnlaust ekteskap.

1969-1977 arvingene til Johan Haarstad.

1978- Steinar Per Sigmundsen Haarstad, se Bergly 63/75 under Bell, f. 18.10.1952, og kona Else Jorunn Bardosdt. Kulseth, f. 19.6.1956. Barn: Bjørnstein, f. 1978.