FOSSTRØA (SPILLSET)

Print Friendly, PDF & Email

Etter bygselbrevet til Jon Olsen fra 1854 så låg denne hus­mannsplassen mellom plassene til Jon Sjurdsen – Hervikrommet – og Haldor Larssen – Fosstrøa. Jon Olsen flyttet ut og Lars Haldorsen tok over plassen, som i 1865 er kalt Fosstrøa. Fos­san hadde hatt trøer her opp mot utmarka og alle tre plassene her er til dels kalt Fosstrøa.

I 1875 hadde Lars og Brynhild 1 hest, 2 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer og 13 geiter på plassen, noe som kan tyde på at de også hadde tatt over farsplassen hans, og at de nå satt med begge. Utsæ­den var 5 åttinger blandkorn og 5 kvarter poteter.

Brukere

1810-1826 Jon Olsen fra Kjerringplassen på Engan, f. 1773, d. 1813, tjente på Fuglem til han ble gift. G. 1805 m. Ingeborg Henriksdt. d.y. fra Utigarden Grøtem, f. 1780, d. 18    (levde i 1826).

De var bureisere på en av Fosstrøplassene, trulig her på Spillset.

Barn:

  1. Ola, f. 1805, d. 1806.
  2. Marit, f. 1807, g.m. Per Persen Pundsåsen.
  3. Gjertrud, f. 1810, flyttet til Stjørdalen i 1844.
  4. Mali, tvilling, f. 1810, flyttet til Stjørdalen i 1844. Barn: Ingeborg, f. 1838 (far: Lars Larssen Lund i Mostadmarka, se Fossan), f. 1862 m. Lasse Lassesen Østerås fra Hegra, f. 1838, reiste til Amerika,
  5. Ingeborg, f. 1812, d. 1814.

1844-1846 Bardo Persen fra Fossan, f. 1806. G. 1840 m. Gjert­rud Gunnarsdt. fra Såsodden på Setsås, f. 1812, d. 1848. Gjert­rud døde og Bardo drog til Namsskogan på arbeid og kom aldri igjen hit. Han var siste Bardoen på Fossan.
Barn:

  1. Marit, f. 1840, d. 1841.
  2. Per, f. 1842.
  3. Marit, f. 1844, død som spedbarn.
  4. Marit, f. 1845.
  5. Dødfødt barn i 1847.

1851-1855 Jon Olsen fra Fossan og Brynhild Jonsdt. fra Lekvoll hadde tatt over halve heimgarden hans, men både de og bror hans på andre halvparten gikk ifra. Jon og Brynhild kom da hit som husmannsfolk, men flyttet til Strinda. Om denne fa­milien se Fossan.

-1857-      Ola Eriksen fra Balstad og Ragnhild Persdt. fra

Svinåsbakken bodde her til de flyttet til Trøhaugen på Sandvik.

1860-1873 Lars Haldorsen fra Fosstrøa og Brynhild Jonsdt. fra Sæter flyttet til heimplassen hans, se Fosstrøa