STAMNESÅSEN (ØVERÅSEN) GNR 26/4

Print Friendly, PDF & Email

Denne husmannsplassen ble utskilt fra Ustigarden Stamnes i 1917 under navnet Øveråsen til husmannen Martin Persen, som fikk skjøte for 2 700 kroner. Den hørte opphavlig med en halvpart til Ustigarden og den andre til Utistoggo, men det ble gjort et bytte, slik at en annen husmannsplass, andre Stamnesåsen, som hørte Ustigarden til, ble lagt til Utistoggo, og er ut­skilt fra det bruket.

I 1875 hadde gamle Nils Stamnesåsen, som lenge var alene på plassen, 2 kyr og 4 sauer, sådde  1/2 t. bygg og satte 2 t. pote­ter. Omkring 1955 var det 20 da dyrka her, 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut og 1 gris. Det er 32 da produktiv skog.

Brukere 1819-1879 Nils Persen fra Pundsåsan, f. 1792, død hos dattera på Bønnråa 1881. G. 1816 m. Goro Persdt. fra Stamnes 25/2, f. 1792, d. 1828.

Barn:

 1. Anders, f. 1816, druknet i Sortesbekken i Stjørdalen jule­kvelden 1857, G. i 1849 m. Marit Johansdt. Hårstadåsen på Ner-Hårstad, f. 1819, datter til Dordi Jonsdt. Hårstadåsen og Johan Anderssen Aunet fra Meråker. I 1855 m. Anne Larsdt. Berg, bodde i Stjørdalen. Barn: Nils, f. 1842, d. 1857. Nils, f. 1847 (mor: Anne Nilsdt. Kvål i Lånke). Marta Gurina, f. 1843, Gurina, f. 1845, Guru, f. 1848, g. 1879 m. Hans Olsen Rise fra Oppdal, Margrete, f. 1854.
 2. Malena, f. 1822, g.m. Pål Olsen Fossan, se Bønnråa under Utistoggo Stamnes.

1880-1916 Per Gunnarsen fra Yterhaugen på Stamnes, f. 1851, d. 19    . G. 1875 m. Siri Persdt. fra Raustenen på Gullset, f. 1849, d. 8.8. 1906.
Barn:

 1. Ingebrigt, f. 1870 (mor: Ingeborg Persdt. Sandvikstrøen), g.m. Berit Persdt. Grøtemsmoen, se Tronsetåsan.
 2. Gunder, f. 1875, g.m. Oline Persdt. Mobakken, se Stor­haugen under Oppigarden Svinås.
 3. Peder, f. 1878, reiste til Amerika, d. 1965, g.m. Bertha Alvina Jenson, f. i Sverige 1883, d. 1969. Barn: Alve, f. 1907, Sigrid, f. 1909, Marie, f. 1911, Evelyn Suzanna, f. 1913, d. 1915. Margaret, f. 1915, Edwin, f. 1917, Conrad Stanley, f. 1920, død som spedbarn.
 4. Ole, f. 1880, g.m. Marie Persdt. Mobakken, se Dahlø 26/3 ovafor.
 5. Marit, f. 1882, død som barn.
 6. Mikal, f. 1885, reiste til Amerika, d. 1978, g.m. Anna Benjaminsdt. Arntsen, f. på Vega i Nordland 1886, d. 1968. Barn: Sigvard, f. 1910, Peter Bernhard, f. 1912, Alton Martin, f. 1913, Robert Michal, f. 1923.
 7. Kristen, f. 1888, reiste til Amerika, død ugift 1955.
 8. Martin, f. 1890, tok over bruket.

1917-1957 Martin Persen, f. 1890. G. 1917 m. Gurine Eriksdt. Brå (Antonsen) fra Byneset, f. 1886.

Barn:

 1. Sigrid Gudlov, f. 1918, d. 1920.
 2. Peder Oskar, f. 1921, tok over bruket.

1958- Peder Oskar Martinsen Stamnes, f. 8.11.1921. G.m. Eline Nilsdt. Overvik fra Heggbakkan 134/2, f. 23.4.1925. Barn: Malvin, f. 24.10.1957, Narve, f. 26.10.1959.