STØRSETMYRA GNR 37/4

Print Friendly, PDF & Email

Denne husmannsplassen er kalt Myra både 1 bygselbrev fra 1850 og 1883 og i folketellinga 1875. Anders Torstensen og Gjert­rud Olsdt. flyttet inn på plassen i 1816, etter å ha losjert i tre år på Størset. Folket her satt på bygsel til i 1912, da Torstein Pålsen fikk utskilt plassen fra Størset og skjøte for 700 kroner.

I 1875 var krøttera her 1 okse, 1 ku, 1 ungnaut, 4 sauer og 3 geiter og utsæden  14 t. bygg,  1/2 t. havre og 5/4 t. poteter. Om­kring 1955 var krøttertallet 2 kyr, 3 sauer og 1 gris. Det er 10 da dyrkajord og 100 da produktiv skog.

Brukere

1816-1846 Anders Torstensen fra Framigarden Renå, f. 1782, d. 1846, var dreng på Bell til han giftet seg. Han var brorsønnen til Hans Bårset. G. 1807 m. Gjertrud Olsdt. d.y. fra Sletnbrennan, f. 1783, d. 1847. Barn (de to eldste født på Sletnbrennan):

 1. Siri, f. 1807, død som taus på Sletnan 1823.
 2. Ola, f. 1812, g.m. Ingeborg Olsdt. Svinås, se Størsetmoen.
 3. Torsten, f. 1823, tok over plassen.

1847-1882 Torsten Anderssen, f. 1823, d. 1897. G. 1846 m. Marit Andersdt. Størset, f. 1815, d. 18 . Barn: Gjertrud, f. 1851, tok over plassen.

1883-1911 Gjertrud Torstensdt, f. 1851, d. 15.3.1934. Barn:

 1. Torstein, f. 1878 (far: Paul Nilssen Sirmoen), tok over plassen.
 2. Marit, f. 1885 (far: Ingebrikt Larssen Sletne), d. 19 . Barn: I. Ingebrigt, f. 1.9.1906, g.m. Petra Evensdt. Østbyhaug i Tydalen, f. 1897, og flyttet dit. Barn: Jonas, f. 1933, Margit, f. 1935, I. Ole, f. 1924, død som spedbarn.

1912-1942 Torsten Paulsen, f. 1878, d. 27.1.1958. G. 1898 m. Eva Olsdt. Størset fra Nylandet 37/2, f. 1872, d. 30.12.1956.
Barn:

 1. Gurine, f. 18.4.1898, g.m. Emil Olsen Garberg, Øyberget 34/13.
 2. Gina, 24.6.1902, død ugift 8.4.1972.
 3. Petrine, f. 1906, g.m. Tomas Jonsen Garli, gnr. 33/21 under Garberg.
 4. Olive, f. 1909, g.m. Aksel Meier Arnevik, se Størset 37/1.
 5. Torvald, f. 1912, tok over bruket.
 6. John, f. 1914, d. 1918.
 7. Nelle, f. 28.12.1915.
 8. Alf Granerud (fostersønn), f. 1928, se Fjellheim 37/7 neda­for.

1943-       Torvald  Torsteinsen Størseth,  f. 21.1.1912.  G.m.

Borghild   Johanne   Pettersdt.   Langsåvold   fra  Meråker,   f. 24.8.1916.

Barn: Torger Palmer, f. 28.12.1951. g.m. Peggy Marie Olsen fra Kjøpsvik i Tysfjord, f. 1952. Barn: Torgrim, f. 1979.