SLETNMOAN

Print Friendly, PDF & Email

Denne plassen lå nederst på snippen av Sletnjordet, nede mot Langlismoan, og det var hit Ola Arnsen og Berit Halvardsdt. flyttet da de gikk fra Sletnan. Her hadde de i 1875 med seg fem av barna, hadde et par sauer og noen geiter og satte årlig  3/4 t. poteter. Dattera Marit ble til sist igjen for seg sjøl i stua her. Om denne familien, se Sletnan.