LANGLISHAUGEN (OPPIHAUGEN)

Print Friendly, PDF & Email

Da Nyhusfolket i 1850 måtte selge bruket, tok de igjen en jordlapp på øverste snippen av innmarka på Stor-Langli og ryddet seg plass. Det var Per Olsen og mora Brynhild Jonsdt. som flyttet hit. Bygselbrevet er fra 1854, men de kom her to-tre år før. Like før Per giftet seg. Han og Kari Svensdt. og sønnen Ola flyttet i 1866 nord i landet og Haugen ble liggende øde, men i 1878 flyttet familien på Høgbrennan hit og seks år senere ord­net de seg med tinglyst bygselbrev på plassen. Denne slekta ble her helt til plassen ble lagt øde.

Brukere

1854-1866 Per Olsen fra Nyhus på Langli, f. 1825. G.1852 m. Kari Svensdt. fra Eidemsbotn, f. 1829. Barn: Brynhild, f. 1852, død som spedbarn, Ola, f. 1854, Sven, f. 1858, død som spedbarn. De flyttet i 1866 til Hemnes i Nordland.

1878-1902 Ingebrikt Olsen fra Høgbrennan på Sletnan, f. 1834, d. 1890. G. 1863 m. Ingeborg Jonsdt, se Utsto Mebost, f. 1830, d. 19

I ungdommen tjente de på Strinda og senere drev de heim­plassen hans, til de flyttet hit.

Barn (alle født på Sletnbrennan):

 1. Johanna, f. 1864, g.m. enkmann Per Olsen Alsethaugen, Alsetskallan 45/3.
 2. Lars, f. 1868, tok over plassen.
 3. Ole, tvilling, f. 1868, Nylandet 37/2 under Størset. Sønnen Ole, f. 1891, ble oppfostret her på Langlishaugen, død ugift 1975.

1903-1932 Lars Ingebriktsen, f. 1868, d. 22.12.1950. G. 1903 m. Gurine Guttormsdt. Langlistrøen, f. 1880, d. 1939. Familien flyttet til Røet 40/1.

Barn:

 1. Ingebrigt, f. 1903, g.m. Oline Marie Olsdt. Flønesberget, se Røet 40/1.
 2. Inga, f. 30.6.1905, g.m. Emil Olsen Flønes, Flønesberget 61/4.
 3. Bergitte, f. 4.7.1907, g.m. Anton Gunnarsen Alseth, se Alstad 48/17 under Kvelloaunet.
 4. Gunnar Olaus, f. 1911, g.m. Johanne Gurine Olafsdt. Sæther, f. 1914, bor i Malvik, se Nylandet 37/2 under Størset.
 5. Laura Gurine, f. 1912, g.m. Jon Olsen Sesseng, Røsmo 40/2.
 6. Ole, f. 22.10.1914, bor i Malvik.
 7. Kari Gurine, f. 1917, g.m Gunnar Tomassen Punde, se Ny­landet 37/2 under Størset.
 8. Marit, f. 9.9.1921, g.m. Inge Margido Ingebrigtsen Kjeldstad, se Sagtun 54/31 under Bårset.