SØLVHAUGEN 43/4

Print Friendly, PDF & Email

Denne eiendommen ble utskilt fra Nygarden Langli i 1902 til Ole Haldorsen, som hadde kjøpt den for 2 200 kroner og et kår til mor si til årlig verdi av 165 kroner. Til da hadde Sølvhaugen vært husmannsplass og det var foreldra til Ole som var burei­sere her.

I 1875 var det 2 naut, 4 sauer og 2 geiter i fjøset på Langlishaugen, som plassen da er kalt, og en utsæd på  1/2 t. korn og 1 t. poteter. Omkring 1955 var det 40 da dyrkajord, 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 6 sauer og 1 gris på bruket, og 100 da produktiv skog. Senere er Gullhaugen 42/2 på Ustgarden Langli slått sammen med Sølvhaugen, og dyrkajorda er 95 da.

Brukere

1870-1901 Haldor Olsen fra Alsethaugen 45/3, f. 1840, d. 19    . G.1865 m. Kari Renaldsdt. fra Eidemsjardet, f. 1840, d. 19   .

Barn:

 1. Gutt, død udøpt 1865.
 2. Ole, f. 1866, tok over plassen.
 3. Marit, f. 1869, g.m. Andreas Olsen Uglem, Litlegga 53/4.
 4. Renald, f. 1880, reiste til Amerika i 1902. 1902-1942 Ole Haldorsen, f. 1866, d. 15.8.1956.

G.1897 m. Sigrid Jonsdt. Eidemsnesset fra Vokken 56/13, f.

1872, d. 19    .

Barn:

 1. Anders Kvelloaunet, f. 1886 (se Utigarden Langset 38/1).
 2. Karen, f. 1897, g.m. enkmann Peder Severinsen Uglem, Grindhaugen 49/7.
 3. Inga, f. 1901, g.m. Ole Arntsen Nykkelmo, Nerum 65/28 und­er Ner-Hårstad.
 4. Helga, f. 1909, g.m. Ole Olsen Langlitrø, Stortrøa 41/10.
 5. Haldor, f. 1912, tok over bruket.

1943-1954 Haldor Olsen Sølvhaug, f. 19.9.1912. G.1940 m. Marit Nilsdt. Fuglem fra Ustigarden Uglan 53/1, f. 23.12.1911.

Familien bygde på Bårsetmoen og flyttet dit – Bårdsbo 54/26. Barn:

 1. Solveig Ingjerd, f. 25.4.1943, g.m. John Borseth.
 2. Nils Olav, f. 1.9.1951. Barn: Nina, f. 1972, Mariann, f. 1975. 1955-           Sigrid   Olsdt.   Langlitrø   fra   Stortrøa   41/10,   f.

24.12.1930, er datter til Helga Olsdt. her fra Sølvhaugen.

G.1949 m. Magnar Iversen Jønland fra Hølonda, f. 22.3.1923.

Barn:

1. Inge Olav, f. 4.9.1949, g.m. Janne Olsdt. Balstad, Balstadmoan 19/5, f. 19.11.1953. Barn: Helge, f. 1971, Anita, f. 1975,

Jannicke, f. 1977.

 1. Egil, f. 1953, g.m. Sissel Anne Pedersdt. Mosleth, se Granhaug 49/15 under Uglan.
 2. Helge, tvilling, f. 1953, d. 1954.