SETSÅSSKOGEN GNR. 30/3

Print Friendly, PDF & Email

Da brødrene Mikal og Ole Setsaas delte, ble en stor part av eiendommen solgt til Th. Angells Stiftelser for 18 000 kroner. Dette var nordre parten av garden, Setsåsskogen, som under skylddelinga ble vurdert som en seksdel av hele gårdsområ­det. I 1920 kjøpte brukerne på Stamnes mye av denne skogen av Stiftelsen. Den ble delt slik mellom Stamnes-bruka: Setsdåstykket 30/8 til Stamnes vestre 25/2, Blomåsen 30/9 til Utistoggo Stamnes 25/1, Svarttjennåsen 30/12 til Stamnesåsen 25/4, Stavsetstykket 25/13 til Stavset 25/5. Fra sistnevnte parten er to tomter utskilt: Røstlia I og til Olga Petrine Balstad og Magnhild Grøtte, begge f. Skogan (Stamnesåsen). Hamran 30/14 ble lagt til Stamnesbakken 25/3.

Videre er utskilt: Hundkåsen 30/10 i 1920 og lagt til Flønesaunet 61/6. Stordalen 30/11 s.å. og slått sammen med Nordsto Fuglem 13/1. Skaret 30/15 s.å. og slått sammen med Fuglemsbrennan 13/2. Setsdsbakken nordre 10/28 i 1931 og slått sam­men med Setsåsbakken 30/5. Tømra Bilstasjon 30/30 i 1940 til NSB. Røsbekkli 30/31 i 1947 og slått sammen med Røet 40/1. (Fra denne parten er Røstun 30/96 i 1977 utskilt til Lars O. Langli.) Røsbekkdal 30/32 i 1947 til Selbu kommune. (Fra den­ne parten er Røstad 30/74 utskilt og i 1964 av Selbu kommune byttet med Kristian Aune, Røstad 30/35, i Røstun 30/75.) Åsli 30/33 i 1947 og lagt til Åsen 30/21. Tømmerli 30/34 s.å. til Ole A. Sandvik. Røstad 30/35 s.å. til Kristian Aune. Tømra 30/38 i 1946 til Nils Kr. Engan. Tømmerstrand nordre 30/39 s.å. til Olav Dahlø, og slått sammen med Tømmerstrand 59/5. Tømra Sent­rum 30/40 s.å. til Tømra Samvirkelag. Blomli 30/41 s.å. til Ingebrigt O. Sveen. Blomliene 30/42 i 1947. Elvheim 30/43 i 1948 til Anders G. Alsethaug og slått sammen med Pundsjardet 28/6. Tømratun 30/44 s.å. til Ole Moen. Heimly 30/45 i 1948 til Karl Endresen. Sjøgløtt 30/49 i 1951 til Peder Storhaug. Elvetun 30/50 s.å. til Gunnar J. Solem. Vårheim 30/51 s.å. til Anna og Milda Langseth. Soltun 30/52 s.å. Furulund 30/53 s.å. til Ei­liv Overvik. Svingen 30/54 s.å. til Ottar Dahlø. Elvheim nordre 30/55 s.å. til Anders G. Alsethaug og slått sammen med 30/43. Tømratun nordre 30/56 s.å. til Ole Moen og slått sammen med 30/44. Heimly nordre 30/57 s.å. til Karl Endresen og slått sam­men med 30/45. Vårtun 30/58 s.å. til Olai Almås og Vårtun 30/59 til d.s. Sjøgløtt 30/60 i s.å. til Peder Storhaug og slått sammen med 30/49. Idrettsanlegget Tømra 30/63 i 1953 til Idrettslaget. Soltun 30/64 s.å. til Gunnar J. Solem og slått sam­men med 30/50. Myrvang 30/66 s.å. til Paul T. Punde. Vardetun 30/77 i 1966 til Idrettslaget Vardefjell. Travheim 30/78 i 1967 til Emil Størseth. Tømra Sentrum 30/79 i 1970 til Tømra Samvirkelag og slått sammen med 30/40. Sjøgløtt 30/81 s.å. til Olav Fr. Fiske. Siribo 30/82 i 1971 til Kåre Sørlie. Myrtun 30/90 i 1973 til Eilif Karlsen. Furuly 30/91 s.å. til Inge M. Eidem. Bjørkmyr 30/92 i 1976 til Tømra og Omegn Velforening.