DRAGSTBAKKEN GNR. 1/7

Print Friendly, PDF & Email

 

Husmannsplassen Bakken ble fra 1821 tilholdssted for ei grein av Nigardsfolket. Bureisere her, Per Bersvensen og Agnis Olsdt., var bror og søster til sjølfolket på Nigarden. Mens de der måtte vike derifra av økonomiske årsaker, så er Dragstbakken fortsatt i slekta. Den ble utskilt fra hovedbruket i 1920 og solgt av Ths. Angells Stiftelser til Karl Pedersen Dragsten for 2 220 kroner.

I 1875 ble plassen drevet av Per Persen d.y. og søstera Agnetta. De hadde 1 ku, 1 ungnaut, 7 sauer og 5 geiter, sådde 1 t. korn og satte 3 t. poteter. Omkring 1955 var det 14 da dyrkajord og 2 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer og 1 gris på bruket. Den produktive sko­gen er 309 da med 20 kbm årlig tilvekst.

Fra Dragstbakken er utskilt: Gauklia 1/16 i 1969, nåværende eier er Ragnar Mosand. Kalvtrøa 1/20 i 1974 til Halbjørn Mosand.

Brukere

1821-1855 Per Bersvensen fra Nigarden Dragsten, f. 1790, d.

1857. G. 1815 m. Agnis Olsdt. fra Framigarden Renå, f. 1790, d.

1851.

Barn:

 1. Bersven, f. på Renå 1812, g.m. Marit Olsdt. Overvikåsen, Vikaåsen, og kom dit.
 2. Ola, f. 1815, g.m. Ingeborg Tomasdt. Høgås og kom dit.
 3. Torkjel, f. 1818, d. 1819.
  1. Siri, f. 1819, g.m. Anders Kristiansen Høgset, se Ratet under Okståsen. Dattera Agnetta, g.m. Bersven Mikkelsen

18

 

Tangvoll (se Sandavika).

 1. Torkjel, f. 1822, død som spedbarn.
  1. Marit, f. 1823, g.m. Per Larssen Lekvolltrøen, se Oksdalen under Amdal.
  2. Agnetta, f. 1826, g.m. Ola Estensen Fuglemsmoen.
  3. Per, f. 1829, tok over plassen.
  4. Berit, f. 1833, død som spebarn.

10. Berit, f. 1835, g.m. Ola Olsen Kjøsnesnesset, se Ol-Orsrommet under Bårdgarden Kjøsnes.

1856-1908 Per Persen, f. 1829, d. 17.9.1909. G.I 1853 m. Berit Olsdt. Hammerssveen (se Bruplassen på Negarden Grøtem), f. 1828, d. 1865.

G.I 1868 m. Kari Olsdt. Amdal fra Oksvollen, f. 1830, d. 1871. G.III 1872 m. Marit Larsdt. Lekvolltrøen fra Nordtrøa, f. 1832, d. 1.6.1907.

Per var i Amerika i åra 1874-75, der han hadde med seg søn­nen Ole. I disse åra satt kona Marit som husmann på Dragstaunet. Barn i 1. ekteskap:

 1. Agnetta, f. 1852, g.m. Ola Jonsen Varmdalsåsen.
  1. Per, f. 1854, fikk i 1874 skjøte på husa på plassen og tok over drifta, men flyttet senere ut.
  2. Ola, f. 1856, d. 1865.
  3. Per d.y., tvilling, f. 1856.
   1. Hans, f. 1860, oppfostret på Justbjørga, g.1890 m. Kari Arntsdt. Dragsten, Pigarden, f. 1866, bodde på Sæter i Mostadmarka.Barn: Peder, f. 1890, Berit, f. 1892, Brynhild, f. 1894, Anna, f. 1897,Arnt, f. 1899, Olaf. f. 1902, John, f. 1905, Reidar f. 1907,Alma Kristine f. 1913.
   2. Ingebrigt, f. 1863, oppfostret på Dragstgluggen, tjente på Tjønnås i Mostadmarka og tok det navnet, bodde senere i

Oslo, gift. Barn i 2. ekteskap: Ole, f. 1867, reiste til Amerika for andre gang i 1885, g.m. Karen Olsdt. Renå (se Bardohaugen på Høyby). Barn: Oskar Bernhard, Clara Petrine, Ola Karine, Mabel Odense, Teodor William, Pearl Ellinor, Roger Wincent, Ray­mond Hovard. Barn i 3. ekteskap:

 1. Berit, f. 1874, død som spedbarn.
 2. Karl, f. 1877, tok over bruket.

 

1909-1942 Karl Persen, f. 1877, d. 1960. G.m. Johanna Haldorsdt. Lekvolltrøen fra Nordtrøa, f. 1874, d. 1944.
Barn:

 1. Marit, f. 13.2.1909, g.m. Olaf Jamt i Meråker.
 2. Haldor, f. 1910, tok over bruket.
 3. Berit, f. 1913, bor i Meråker.

1943-1975 Haldor Karlsen Dragsten, f. 6.9.1910, d. 24.11.1980. G.1946 m. Brynhild Olsdt. Engset fra Hårstadengan 65/21, f. 21.5.1921, bor på Lundamo.
Barn:

 1. Jorunn Johanne, f. 12.1.1947, g.m. Ingolf Martinussen Sollid fra Surnadalen, f. 27.11.1941. Barn: Bente, f. 1967, Morten f. 1969, Håvard, f. 1970, Christian, f. 1974.
 2. Halbjørg, f. 21.6.1954, g.m. Ragnar Larssen Mosand fra Tiller, f. 1948, bor på Lundamo i Melhus. Barn: Marit, f. 1973, Lars Harald.

1976-        Jorunn og Ingolf Sollid.