OKSVOLLEN GNR. 14/5

Print Friendly, PDF & Email

Oksvollen ble lokalt ofte kalt Kallrommet, trulig avdi Ola Haldorsen i lang tid drev plassen som enkmann.

På den halvparten av Lekvollmarka på Amdal som Ola Ol­sen Amdal og Erik Bardossen Amdalsåsen i 1842 kjøpte, lå Oksvollbjørga, som Ola Haldorsen hadde arvefestebrev på. I 1855 avgjorde han avtale med Ola Olsen og Erik om å svare ei årlig avgift til dem på 2 spd. Seinere fikk han arvefestet utskilt og i 1862 kjøpte han en part av Amdalshaugen og slo den sam­men med arvefestet og alt fikk navnet Oksvollen 14/5. Sønnene til Ola – Per og Haldor – tok over eiendommen for 50 spd. og kår, men Haldor døde samme året og broren Per tok over enka etter ham og ble dermed eier av hele Oksvollen. De flyttet til Dragstjardet og eiendommen ble lagt til det bruket.

Ola Haldorsen eide en part i Hånnå på sørsida av Selbusjøen, slik husmannen Erik Bardosen Amdalsåsen også gjorde. Den ble overtatt av eldste sønnen på Oksvollbjørga – Bersven – som bosatte seg i Hånnå.

I 1866, Per og Haldor Olssønner var da eiere av Oksvollen, var det 10 mål dyrkajord og like mye naturlig eng, alt i hop berglendt raudmold. Bruket hadde rett til beite for 2 kyr og 8 småfe, men matrikkelkommisjonen reknet med at det kunne vinterfø bare ett storfe og en sau. Skulle brukerne få nytte av beiteretten, måtte de til marka etter for. Årlig avling ble satt til 3 t. bygg, 8 t. havre, 16 t. poteter og 3 lass høy.

Bustaden ute på Oksvollen, som fra først var husmannsplass under Lekvoll, gikk under navnet Oksvollbørja.

Brukere

1828-1861   Ola  Haldorsen  Svinåsplassen,   f.   1797,   død  på Dragstjardet 1883, kom som guttunge til Anders og Gunhild på Nordigarden Amdal og ble oppfostret der. G. 1827 m. Ingeborg Bersvensdt. fra Pigarden Dragsten, f. 1800, d. 1833.

Da kona døde, kom søster til Ola hit, Berit Haldorsdt., f. 1793, død ugift, og hun ble husholder her helt til de flyttet til Drag­sten.

Barn:

  1. Bersven, f. Dragsten 1824, g.m. Ingeborg Olsdt. Amdal, Frampå-Jardet, se Hånnå og Bellet.
  2. Haldor, f. 1827, d. 1862, vel tre måneder etter han ble gift med Ingeborg Halvardsdt. Solemstrøen, f. 1826, d. 1874, som ble g. I m. Per, bror til Haldor. Barn: Ingeborg, f. 1862, g.m. Anders Jonsen Amdal, Nordigarden.
  3. Kari, f. 1830, g.m. enkmann Per Persen Dragstbakken.
    1. Per, f. 1832, G. i m. enka etter broren Haldor – Ingeborg Halvardsdt, I m. Agnis Persdt. Høybytrøen, se Dragstjardet.

1862-1870 Per Olsen og Ingeborg Halvardsdt. flyttet til Dragstjardet, se der.

1876- Pål Olsen fra Amdalstrøan (Inni Trøåm) og kona Pauline Pettersdt. losjerte her på plassen noen år før de flyttet til Amdalsåsen og ble de siste fastbuende på Oksvollbjørga. De hadde ei ku og et par sauer på plassen.