SOLSTAD GNR. 4/11

Print Friendly, PDF & Email

Det var Haldor Pedersen fra Nordigarden Solem som i 1940 fikk utskilt denne eiendommen fra heimbruket. Bruket hadde omkring 1955 13 da dyrkajord og skogen var 90 da. Haldor had­de bygd hus her og drev eiendommen som gardsbruk, hadde hest og sauer. Da Haldor var død, ble Solstad igjen slått sam­men med Nordigarden.

I 1861 fikk Per Bersvensen, f. 1834, og kona Marta Jonsdt. fra Nordigarden Grøtem, f. 1837, bygsle på plassjord under Nordi­garden Solem. De ryddet og bygde her. Plassen lå på det sene­re bruket Solstad. Per var oppfostret på Nordigarden, der far hans var jorddreng, men døde unG. i 1870 reiste husmannsfol­ket til Amerika og plassen ble øde igjen. Per og Marta var gifte i 1858 og hadde seks barn: Ingeborg, f. 1858, død som spedbarn, Bersven, f. 1859, d. 1863, Siri, f. 1862, d. 1865. Ingeborg f. 1865, Bersven, f. 1867, Johanna, f. 1870.