SOLEMSÅSEN (NERÅSEN)

Print Friendly, PDF & Email

Bureiseren her var sønnen til Per Persen fra naboplassen Hesttrøa. Da han og kona i 1869 fikk bygselbrev på plassen fra Stiftelsen, tok de på seg å gi Even og Marit på Hesttrøa kår. Even var farbror til bureiseren. Neråsen var plass under Nordigarden. I 1875 var det 1 ku, 2 ungnaut, 16 sauer, 13 geiter og 1 gris på plassen og utsæden  1/4 t. bygg, 1t. havre og 5t. poteter.

Da bureiserfamilien reiste til Amerika, ble plassen bygslet av Iver Sivertsen på naboplassen og utskilt og kjøpte av Stiftel­sen, se under Øveråsen. Også Iver måtte ta på seg kåret til Even og Marit for å få bygsle.

Brukere

1868-1880 Per Persen fra Stenhaugtrøa på Grøtem, f. på Hesttrøa her på Solem 1828. G. 1859 m. Berit Pålsdt. fra Metrøa på Mean, f. 1834.

De losjerte på Stenhaugtrøa før de kom her. I 1882 reiste fa­milien til Amerika, etter å ha losjert ett par års tid hos mor hans på Stenhaugtrøa.

Barn:

  1. Peder, f. 1860, G. i Amerika 1882 m. Sissel Nilsdt. Solemsgjerdet, Trøjardet, f. 1860, bodde i Minnesota. Barn: Martin, f. 1888, Bernt, f. 1890, Nobel, f. 1892, Petrine, f. 1894, Augene Gerika, f. 1896.
  2. Mali, f. 1866, G. i Amerika m. Paul Tomassen Amdal fra Amdalstrøan (UstiTrøåm).
  3. Brynhild, f. 1871.
  4. Paul, f. 1874, druknet ti år gammel.
Her poserer Per Per­sen, f. 1828, for foto­grafen i Minnesota, ca. sytti år gammel, som reklame for siga­rer. Han gikk der un­der navnet Old Pete.

Her poserer Per Per­sen, f. 1828, for foto­grafen i Minnesota, ca. sytti år gammel, som reklame for siga­rer. Han gikk der un­der navnet Old Pete.

1883- Iver Sivertsen fra Øver Solemsåsen tok over Neråsen etter at den hadde ligget øde ei tid. Han bosatte seg kan­skje ikke her før i 1889, da han ble gift med Marit Jonsdt. fra Pundshaugen. Om denne familien se Solemsåsen 4/7.