HESTTRØA

Print Friendly, PDF & Email

Plassen Hesttrøa lå ut imot Åsplassene, aust for disse. Per Persen og Gjertrud Olsdt. er i folketellinga 1801 ført som jord­lause husmannsfolk på Øver-Solem, under heimbruket hennes, men før 1811 er de blitt husmannsfolk på Nordigarden. Den yngste av sønnene til bureiserne, Even, ga fra seg plassen før han fylte femti år og levde som kårmann i tjuesju år. Da Jon Haldorsen og familien reiste til Amerika, ble plassen lagt øde og kårfolket Even Persen og Marit Nilsdt. flyttet til brorsøn­nen hans på Neråsen, der de også kjøpte seg inn som kårfolk.

Brukere

1811-1827 Per Persen, f. ca. 1770, d. 1826, kom fra Stor-Evja og var visstnok sønnen til ei av Ingeborgene på Evjardet. G. 1797 m. Gjertrud Olsdt. fra Øver-Solem, f. 1774, d. 1842.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1797, g.m. Esten Olsen Fuglemsmoen.
 2. Ola, f. 1799, tok over plassen.
 3. Per, f. 1802, g.m. Brynhild Gunnarsdt. Gullset, se Stenhaugtrøa på Grøtem. Sønnen Per kom igjen til Åsbygda, se Ner Solemsåsen.
 4. Even, f. 1809, tok over plassen.

1828-1840 Ola Persen, f. 1799, d. 1840.

G. i 1828 m. Kari Olsdt. Gullset fra Raustenen, f. 1808, d. 1837. G. i 1838 m. Alett Jonasdt. Solem fra Solemshaugen, f. 1812, som tok med seg sønnen og flyttet til Frosta i 1841, men kom se­nere til Tiller og g. I m. Johannes Larssen Skjetnehaugen.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Gjertrud, f. 1828, g.m. Jon Bersvensen Amdal, Oksvollbjørga, bodde i Strinda.
 2. Per, f. 1832, losjerte ugift på Solemsåsen i 1875.
 3. Helke, f. 1835, d. 1841.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Jonas, f. 1838, død som spedbarn.
 2. Jonas, f. 1839, konfirmert i Frosta i 1854.

1841-1857 Even Persen, f. 1809, d. 1884.

G. i 1836 m. Sara Jonsdt. Meløkken, f. 1811, d. 1839.

G. i 1841 m. Marit Nilsdt. Okstadtrøen, f. 1809, levde 1875, som hadde vært taus på Grøtem.

Even og Sara bygslet jord i Solemsåsen som hørte Haugen til, men hun døde. Da bror hans døde, og han ble gift igjen, tok Even over heimplassen. Barnlause ekteskap.
1858-1871 Jon Haldorsen, se Nepågarden Slindan, f. 1834, var halvbror til Bersven på Ner-Trøjardet og far deres var fra Nordigarden Solem. G. 1856 m. Siri Fredriksdt. fra Røssethaugen, f. 1837.

De losjerte hos Even og Marit til de tok over plassen. Fami­lien reiste til Amerika i 1871, bodde i Windom i Minnesota. Samme året reiste også flere av slekta hennes.

Barn:

 1. Haldor, f. 1857, druknet på Selbusjøen 5.5.1864 sammen med den trettenårige Ingeborg Olsdt. Solem.
 2. Marit, f. 1859, G. i Amerika m. Ola Olsen Enghaugen, bodde i Minnesota,
 3. Anne, f. 1863, G. i Amerika m. Sivert Jonsen Stokkgjerdet, bodde i Nord-Dakota.
 4. Brynhild,  f.  1867,  g.  i Amerika m.  Ole  Solem,  bodde i Windom.
 5. Fredrik. 6. John. 7. Helma. De tre yngste født i Amerika.