SOLEMSÅSEN GNR. 4/7 (ØVERÅSEN)

Print Friendly, PDF & Email

Bureisere på Øveråsen skal ha vært Even Persen fra naboplassen Hesttrøa og kona Sara Jonsdt. De ble gift i 1836 og tre år senere fikk de bygselbrev fra Stiftelsen på knappe 14 mælin­ger jord fra Solemshaugen. Samme året som bygselbrevet ble gitt, så døde Sara, og da bror hans, Ola Hesttrøen, også døde, flyttet Even til heimplassen igjen. I 1841 fikk Ola Halvardsen Solemstrøen bygsle Øveråsen og han og Marit satt her i tolv år, men flyttet så til heimplassen hans. Det var utleggsforretning hos Ola på Øveråsen i 1851 og lensmannen pantsatte plasshusa og en hest. Det var svært sjelden husmenn hadde hest.

Da Ola og Marit flyttet, kom bror hans, Sivert, hit. Han og Gunhild Ivarsdt. var nygifte den gangen og de ble på Øveråsen til sin døende daG. i 1875 hadde de 1 okse, rimeligvis kjøreokse, 1 ku, 5 sauer og 9 geiter, og en utsæd på 1 åtting bygg,  3/4t. hav­re og 1 1/2 t. poteter.

To av sønnene på Øveråsen reiste tidlig til Amerika, og den tredje, Iver, satt som husmann på Neråsen, da faren Sivert Halvardsen i 1903 døde. Han hadde etter at kona ble borte, dre­vet plassen sammen med dattera Marit. Hun reiste til Ameri­ka så snart faren var død, og i 1904 bygslet Iver Sivertsen heimplassen fra Stiftelsen og slo de to Åsplassene sammen.

Med dette ender historia om Øveråsen og Neråsen. Fra 1921 får vi bruket Solemsåsen, da plassene ble utskilt og solgt fra Th. Angells Stiftelser til sønnen til bygselmannen, Gunder Iversen, for 1 450 kroner og kår til foreldra.

Omkring 1955 var det 30 da dyrkajord på Åsen, 1 hest, 1 ku, 2 ungnaut og 4 sauer. Det er nå 45 da dyrka og 660 da produktiv skog, årlig tilvekst 40 kbm, på bruket.

Brukere

1839-1840 Even Persen og Sara Jonsdt., se Ner Solemsåsen.

1841-1853 Ola Halvardsen og Marit Halvardsdt., se Solemstrøa på Øver-Solem.

1854-1903 Sivert Halvardsen fra Solemstrøa på Øver-Solem, f. 1819, d. 1903.

G. 1853 m. Gunhild Ivarsdt. fra Trøhaugen på Ivarsgarden Grøtem, f. 1826, d. 1893.

Barn:

  1. Marit, f. 1853, d. 1858.
  2. Halvard, f. 1856, reiste til Amerika i 1882, g. 1899 m. Johanna Olsdt. Slindbrauten, f. 1867, bodde i Minnesota, senere i Sør-Dakota. Barn: Selmer, f. 1901, Oleander, f. 1903, Gunder, f. 1905.
  3. Iver, f. 1859, tok over plassen.
  4. Bersven, f. 1863, reiste til Amerika i 1880, bodde fra 1908 i Canada.
  5. Marit, f. 1866, drev plassen sammen med faren, reiste til Amerika i 1904.

1904-1920 Iver Sivertsen, f. 1859, d. 24.6.1946.
G. 1889 m. Marit Jonsdt. Pundshaugen fra Bakkhaugen, f. 1859,
d.          De satt fra før som husmannsfolk på Ner Solemsåsen og slo så de to plassene sammen.

Barn:

  1. Johanna, f. 1889, g.m. Anton Nilssen Bye, se Bekken 9/11 under Grøtem.
  2. Sivert, f. 1890, d. 1974, reiste til Amerika i 1913, bodde i Minnesota.
  3. John, f. 1891, g.m. Ingeborg Olsdt. Hånnå, se Bellet 15/1.
  4. Gunder, f. 1892, tok over bruket.
  5. Marie, f. 1897, d. 10.12.1930.

1921-1975 Gunder Iversen Solemsåsen, f. 1892, d. 18.6.1974, var i Amerika 1913-1920 og senere postbud her i grenda. G. 1932 m. Signe Larsdt. Bye, f. i Trondheim 1899, d. 24.3.1975. Barn: Anna Marie, f. 13.2.1934, g.m. Sverre Sneisen fra Mostadmarka, f. 19.12.1928. Barn: Solfrid Synnøve, f. 1957, Gunn Tove, f. 1958.

1976-        Anna-Marie og Sverre Sneisen.